Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakır, Pembegül
dc.contributor.authorOduncuoğlu, Funda
dc.date.accessioned2015-10-13T17:50:41Z
dc.date.available2015-10-13T17:50:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/2876
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 458558en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Türkiye'de faaliyet gösteren barter işletmelerine üye 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin pazarlama fonksiyonlarının, barter sisteminden ne düzeyde ve yönde etkilendiğinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın, Türkiye'de faaliyet gösteren 8 farklı barter işletmesine üye olan 45 konaklama işletmesinin pazarlama departmanı yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada, pazarlama departmanı yöneticilerinin barter sisteminin pazarlama fonksiyonlarına etkisine ilişkin tutumlarını ölçmek üzere geliştirilmiş 19 değişkenden oluşan bir ölçek ile konaklama işletmelerine ait çeşitli bilgilerin (sınıfı, hukuki yapısı, faaliyet süresi, barter sisteminde arz-talep ettikleri ürünler, barter sistemine üyelik süreleri,) ve barter sistemine üye olmadan önce sistemin avantajları ile barter sisteminin pazarlama karmasına etkisine ilişkin tutumlarının yer aldığı som formu kullanılmıştır. Soru formlarının pazarlama departmanı yöneticileri tarafından yanıtlanmasının ardından, öncelikli olarak araştırmanın betimleyici frekans ve yüzde tabloları çıkartılmış ardından da tespitine çalışılan etkinin sayısal olarak belirlenebilmesi için, faktör analizi, ortalama, ANOVA analizi ve t testi SPSS 14.0 istatistik paket programında uygulanmıştır. Sonuç olarak barter sistemi ile konaklama işletmelerinin pazarlama fonksiyonları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonaklama sanayii -- Pazarlamaen_US
dc.titleKonaklama işletmelerinde Barter sistemi uygulamasının pazarlama fonksiyonuna etkisinin analizi : Barter sistemine üye olan konaklama işletmelerine yönelik bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 214 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record