Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Aydın Ziya
dc.contributor.authorKaradağ, Nejdet
dc.date.accessioned2016-06-30T15:45:07Z
dc.date.available2016-06-30T15:45:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3048
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 384797en_US
dc.description.abstractÖğretici ve öğrencilerin fiziksel olarak farklı mekânlarda olduğu açık ve uzaktan eğitimde öğrencileri değerlendirme sürecinde kullanılan ölçme araçları sınırlı kalmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu konuda bazı avantajlar sağlasa da aktif öğrenci sayısının yüz binin üzerinde olduğu mega üniversitelerde bu durum daha belirgindir. Bu çalışmada, dünyada açık ve uzaktan eğitim hizmeti sunan mega üniversitelerden biri olan Anadolu Üniversitesi'nin Merkezi Açıköğretim Sistemi'nde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının nasıl geliştirilebileceği araştırılmıştır. Öncelikle, Anadolu Üniversitesi ölçeğindeki mega üniversitelerdeki uygulamalar incelenerek öğrencileri değerlendirmede kullanılan ölçme araçları tespit edilmiş, sonra öğrenci merkezli yaklaşım kapsamında Sistem'de kayıtlı öğrencilerin mevcut ölçme ve değerlendirme uygulamaları hakkındaki görüşleri alınmış ve ağırlıklı olarak çoktan seçmeli testlerin kullanıldığı Merkezi Açıköğretim Sistemi'nde öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek başka ölçme araç ve teknikleri belirlenmiştir. Karma araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada, hem nicel hem de nitel veriler toplanmıştır. Mega üniversitelerden çevrimiçi uygulanan anketle, Merkezi Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı öğrencilerden yarı yapılandırılmış görüşmeler ve anketle toplanan verilerin analizi sonunda elde edilen sonuçlar Sistem'de öğrencileri değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarının çeşitlendirilmesi, süreç odaklı değerlendirme etkinliklerinin uygulanması, çevrimiçi öğrenme ve değerlendirme ortamlarının zenginleştirilmesi ve öğrenme ve değerlendirme süreciyle ilgili öğrencilere daha fazla geribildirim verilmesi gereğini ortaya koymuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan öğretim -- Değerlendirmeen_US
dc.subjectÖlçme ve değerlendirme, Eğitimdeen_US
dc.titleAçık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme : mega üniversitelerdeki uygulamalaren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXI, 225 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record