Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaşı, Ferhan
dc.contributor.authorKaçmaz, Ömer
dc.date.accessioned2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.available2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3065
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 163989en_US
dc.description.abstractİnsanlığın özlenen yaşam düzeyine ulaşması, yeni yaşam biçimlerinin gerektirdiği davranışları kazanması ile mümkündür. İşte bu noktada eğitim ağırlıklı olarak gündeme gelmektedir. Planlı eğitimin bir aracı olarak eğitim teknolojisi eğitime yeni olanaklar getirmektedir. Bu nedenle teknolojinin bütün yönleriyle geliştirilmesi, yaygın hale getirilmesi ve etken bir biçimde kullanıma sunulması özel bir değer taşımaktadır. Böylece eğitirnciler teknolojinin bu yeni öğretim teknikleri, yönetim metotları ve herkese açık, çeşitli kaynaklardan etken. biçimde yararlanabildikleri takdirde bugünün eğitim sorunları çözmede büyük başarılar gösterebilirler. Bu araştırmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kütahya ilindeki Mlo ve To okullarında bilgisayar dersine giren öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanım alanlarındaki bilgi düzeylerinin, kullanım düzeylerinin ve bilgisayar dersine giren öğretmenlere göre bilgisayar eğitimini etkileyen temel faktörler neler olduğunun tespit edilmesidir. Kütahya'daki Müfredat Laboratuar Okulları ve Teknoloji Okullarımn bilgisayar dersine giren öğretmenleri araştırmanın evren ve örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmayla ilgili tüm hesaplamalar ve istatistiksel çözümlemelerin gerçekleştirilmesinde Anadolu Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde bulunan SPSS paket programından (Statistical Package for the Social Sciences) yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak şu sonuca ulaşılmıştır: Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular ışığında okullardaki başarılı bilgisayar entegrasyonunu etkileyen etkenler yönetimin desteği, donanım (bilgisayar) eksikliği, yetişmiş personel desteği, donanım şartları, okul aile yönetim işbirliği, maddi imkanlar, öğrenci motivasyonu, öğrenme güçlüğü ve yeniliğe dirençtir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.titleMLO ve teknoloji okullarında başarılı bilgisayar entegrasyonunu etkileyen etkenleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 73 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record