Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurubacak, Gülsün
dc.contributor.authorIrgat, Eyüp
dc.date.accessioned2016-04-04T00:39:28Z
dc.date.available2016-04-04T00:39:28Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3066
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164004en_US
dc.description.abstractBu çalışma, üniversite öğretim elemanlarının bir üniversite web sayfasında olması gerekenlere ilişkin görüşlerini saptamayı amaçlayan niteliksel bir araştırmadır. Bu araştırmaya iki farklı üniversiteden toplam yirmi sekiz öğretim elemanı katılmıştır. Yaklaşık otuz dakika süren ve birbirlerinden bağımsız olarak yapılan görüşmelerde her bir katılımcıya bir üniversite Web sayfasında yer alması gereken özellikler ve bir üniversite Web sayfasını geliştirici yönde yapılması gerekenler üzerine görüşleri sorulmuştur. Araştırmacı yukarıda sözü edilen görüşmeler ve görüşmeler süresince yine araştırmacının kendisi tarafından yapılan gözlemler sonucunda bu çalışmanın araştırma verilerini toplamıştır. Sözü edilen bu görüşmeler ve gözlemlerden elde edilen veriler niteliksel araştırma yöntemlerine uygun olarak analiz edilmiştir. Yapılan veri analizleri sonucunda üniversite öğretim elemanlarının bir üniversite Web sayfasında yer alması gereken özellikler ve bir üniversite Web sayfasını geliştirici yönde yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri beş ana temada toplanmıştır: 1) uygunluk, 2) güvenirlik, 3) güncellik, 4) ulaşılabilirlik ve 5) dolaşılabilirlik (navigation). Sözü edilen veri analizi sonucunda ulaşılan ve yukarıda belirtilen beş ana tema aynı zamanda araştırmanın genel bulgularını da oluşturmaktadır. Üniversite öğretim elemanlarının bir üniversite Web sayfasında olması gereken özelliklere ilişkin görüşleri doğrultusunda yapılan bu araştırma kapsamında aşağıda belirtilen genel sonuç ve önerilere ulaşılmıştır: Öncelikle bir üniversite Web sayfasının hedef kitlesi nesnel bir biçimde tanımlanmalı ve tanımlanan bu hedef kitlenin gereksinimlerine uygun Web sayfaları doğru ve güncel bilgilerle ve uzman kişilerin işbirliğiyle tasarlanmalıdır. Ayrıca üniversite Web sayfalarında bilgiye en kolay ulaşım için sade ama estetik tasarımlara yer verilmelidir. Üniversite Web sayfalarının hem yurt içinden hem de yurt dışından kullanıcıları olabilecektir. Yukarıda sözü edilen bu nedenden dolayı üniversite Web sayfası aracılığıyla gerek bireyler gerekse kurumlar arasında etkili bir iletişimin ve etkileşimin sağlanabilmesi sadece Türkçe sayfaların varlığına değil, aynı zamanda ikinci bir dilde, özellikle İngilizce, sayfalarının da bulunmasına bağlı olacaktır. Bir üniversite Web sayfa tasarımında yönlendirmelerin çok iyi yapılması ve sayfa içinde kırık olmayan linklerin bulunması, kullanıcıların sayfa içinde kaybolmasını engelleyebilecektir. Yukarıda sözü edilen bu sonuç ve önerilerin ışığında tasarlanacak ve geliştirilecek bir üniversite Web sayfası zaman ve yer sınırlannı ortadan kaldırarak bireyler ve/veya kurumlar arası çok yönlü etkileşimi sağlayabilecek ve bilginin hem yayılmasına hem de paylaştımasına katkıda bulunabilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWeb siteleri -- Tasarımen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Eğitimdeen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.titleBir üniversite web sayfasını tasarlama ve geliştirme : üniversite öğretim elemanlarının üniversite web sayfalarına ilişkin görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 188 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record