Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaşı, Ferhan
dc.contributor.authorÇokgüler, Duygu
dc.date.accessioned2016-04-04T05:12:34Z
dc.date.available2016-04-04T05:12:34Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3073
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 337273en_US
dc.description.abstractBu araştırmada öğrenci anne-babalarının eğitimde bilgisayarın kullanımıyla ilgili olarak ne tür görüşlere sahip oldukları incelenmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ve 35 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Bu anket2002-2003 eğitim öğretim yılında Bursa ilinde bulunan 6 ilköğretim okulunun öğrenci velilerine uygulanmıştır. Toplam 1120 öğrencinin anne-babasından 441'i anketi yanıtlamıştır. Buna göre % 40'lık oranda bir geri dönüş olmuştur. Eğitimin başarısındaöğrenci- öğretmen ikilisinin yanı sıra anne-babaların payınında oldukça büyük olduğu anlayışından yola çıkarak yapılan bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış ve yüzde, frekans ve chi kare (X²) test analizleri yapılmıştır. İstatistiksel çözümlemeler için Microsoft Excel programı ve SPSS paket programı kullanılmıştır. Anne-babaların kişisel bilgilerini ve eğitimde bilgisayarın kullanımıyla ilgili görüşlerini almak üzere iki alt problem halinde düzenlenen araştırmanın bulguları daha önceden yapılmış olan ilgili araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Buna göre, anne-babaların kişisel durumları ile eğitimde bilgisayar kullanılmasının gerekli ve yararlı olacağına ilişkin görüşleri arasında önemli ölçüde tutarlı ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara dayalı olarak eğitimde bilgisayarların daha yaygın kullanılması için ailelere düşen görev ve sorumlulukların farkında oldukları ve konuyla ilgili bilgilendirildikçe desteklerinin artacağı anlaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectAnababa ve çocuklaren_US
dc.titleEğitimde bilgisayar kullanımına ilişkin anne-baba görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 117 s. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record