Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülümbay, Adile Aşkım
dc.contributor.authorSabancı, Betül
dc.date.accessioned2016-04-04T05:12:41Z
dc.date.available2016-04-04T05:12:41Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3076
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Ünversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 337413en_US
dc.description.abstractBilişim teknolojilerinin eğitimde etkin bir şekilde kullanılmasıyla, bir çok öğretmen ve öğrenci dijital dünyadan yararlanmaktadır. Günümüzde okulların teknolojik gelişimini takip etmeye başlaması ile öğretmenlerin de bu gelişime ayak uydurması zorunlu hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, branş öğretmenlerinin İnternet ve İnternet kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve eğitimde İnternet kullanımı ile ilgili fikirlerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada, Ankara iline bağlı Polatlı ve Kazan ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan branş öğretmenlerinin genel olarak İnternet'i kullanım durumlarıyla; İnternet'i kullanmayanların İnternet kullanımı hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılan "İnternet Kullanımı Değerlendirme Anketi", ilgili alanyazın göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve 2004-2005 eğitim öğretim yılında İlköğretim okullarında çalışan branş öğretmenlerine uygulanmıştır. Toplam 250 branş öğretmeninden 191'i anketi yanıtlamıştır. Buna göre % 76,4'lük oranında bir geri dönüş olmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans analizleri kullanılmıştır. Bu araştırma ileilgili tüm istatiksel çözümlemelerde SPSS 10.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda İnternet'i kullanmayı kendi kendine öğrenen öğretmenlerin ve İnternet'i hiç kullanmayan öğretmenlerin İnternet kullanımı ile ilgili kursa gereksinim duydukları, derslerinde ise İnternet kullanımlarının yetersiz olduğu, büyük çoğunluğunun İnternet hizmetinden yararlanmadıkları bulgularına ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Eğitimdeen_US
dc.titleİlköğretimde çalışan branş öğretmenlerinin internet kullanma durumlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 64 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record