Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKabakçı, Işıl
dc.contributor.authorDirisağlık, Faruk
dc.date.accessioned2016-04-04T17:49:58Z
dc.date.available2016-04-04T17:49:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3088
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 457298en_US
dc.description.abstractBilgi teknolojilerinin her alanda kullanımının yaygınlaşmasıyla, okullarda da kullanılması gereksinimi doğmuştur. Okullarda bilgi teknolojilerinin kullanılması amacıyla bilgi teknolojisi sınıfları kurulmuş ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında temel görev bilgisayar formatör öğretmenlerine* verilmiştir. Bu nedenle bilgi teknolojisi sınıfları ve bilgisayar formatör öğretmenleri eğitim sisteminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımı açısından oldukça önemli bir yere sahiptirler. Bu araştırmanın genel amacı; ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki bilgi teknolojisi sınıflarının kullanım amaçlarının, varolan fiziksel durumlarının ve bilgi teknolojisi sınıflarının öğretim açısından uygunluğunun bilgisayar formatör öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmanın çalışma evrenini 2006 - 2007 öğretim yılında Eskişehir ili merkez ve ilçelerinde çalışan 36 bilgisayar formatör öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada 36 bilgisayar formatör öğretmeninden 32'sine ulaşılarak, %88.9 oranında geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmanın verileri anket aracılığı ile toplanmıştır. Uygulanan anket dört bölümden oluşmuştur. Anketin birinci bölümünde bilgisayar formatör öğretmenlerinin kişisel özellikleri ile ilgili 4 soru sorulmuştur. İkinci bölümünde bilgi teknolojisi sınıflarının kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik 18 likert tipi ölçek maddesi ve açık uçlu bir maddeye yer verilmiştir. Üçüncü bölümünde bilgi teknolojisi sınıflarının fiziksel durumlarına ilişkin 21 soru, 38 likert tipi ölçek maddesi ve açık uçlu bir madde bulunmaktadır. Dördüncü bölümünde ise bilgi teknolojisi sınıflarının öğretim açısından uygunluğunu belirlemeye yönelik 25 likert tipi ölçek maddesi ve açık uçlu bir madde yer almaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden yararlanılarak, sayı ve yüzdeler hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, bilgi teknolojisi sınıflarının en çok bilgisayar eğitimi amacıyla kullanıldıkları, bilgisayar destekli eğitim ve ders dışı zamanlarda yeterince kullanılmadıkları belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayarlar -- Öğretim (Orta) -- Türkiye -- Eskişehiren_US
dc.subjectÖğretmenler -- Tutum -- Türkiye -- Eskişehiren_US
dc.subjectBilgisayarlar -- Öğretimen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.titleBilgisayar formatör öğretmenlerinin bilgi teknolojisi sınıflarına ilişkin görüşleri : Eskişehir ili örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 139 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record