Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDursun, Özcan Özgür
dc.contributor.authorBilgiç, Cemal
dc.date.accessioned2015-11-04T18:13:55Z
dc.date.available2015-11-04T18:13:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3116
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 844006en_US
dc.description.abstractOkullarda gerçekleşen teknolojik dönüşüm ve eğitim teknolojilerinin sayısındaki artış, öğretmenlerin öğretim sürecinde çevrimiçi ders materyallerini kullanmalarında, hangi faktörlerin ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu araştırma ile ilköğretim branş öğretmenlerinin öğretim sürecinde çevrimiçi ders materyallerini kullanma durumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Eskişehir il merkezinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan branş öğretmenleri oluşturmuş ve araştırmaya 870 branş öğretmeni katılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen “İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Çevrimiçi Ders Materyallerini Kullanma Durumlarını Etkileyen Faktörler” anketi araştırma verilerinin toplanmasında kullanılmıştır. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda, ilköğretim branş öğretmenlerinin okullarında ve evlerinde bulunan teknolojilerin neler olduğu, ayrıca öğretim sürecinde; hangi çevrimiçi ders materyallerini kullandıkları ve bu materyalleri hangi sıklıkla kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İlköğretim branş öğretmenlerinin öğretim sürecindeçevrimiçi ders materyallerini kullanma durumlarını etkileyen faktörler ile; cinsiyetleri, mesleki kıdem yılları, branşları, interneti kullanma sıklıkları, bilgisayar ve internet kullanım beceri düzeyleri arasında ilişki aranmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim -- Bilgisayar ağı kaynaklarıen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Eğitimdeen_US
dc.subjectEğitim teknolojisien_US
dc.subjectÖğretmenler -- Yetiştirmeen_US
dc.titleİlköğretim branş öğretmenlerinin öğretim sürecinde çevrimiçi ders materyallerini kullanma durumlarını etkileyen faktörleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 117 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record