Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurt, Adile Aşkım
dc.contributor.authorİğdeli, Fatma
dc.date.accessioned2018-09-05T10:55:51Z
dc.date.available2018-09-05T10:55:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3140
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 469180en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı işletme fakültesi öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet durumları ile siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının ilişkisini incelemektir. Bununla birlikte siber zorbalık, siber mağduriyet ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılık değişkenlerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne baba eğitim durumu, günlük internet kullanım sıklığı ve kullanılan sosyal ağların sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma deseni ilişkisel tarama türündedir. Araştırmanın katılımcılarını işletme fakültesinde okuyan 306 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ile birlikte Üniversite Öğrencileri için Yenilenmiş Siber Zorbalık Envanteri ile Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin siber zorbalık duyarlılıkları ile siber zorbalık durumları arasında düşük negatif bir ilişki çıkarken siber mağduriyet durumları arasında düşük pozitif bir ilişki çıkmıştır. Bununla birlikte siber zorbalık ve siber mağduriyet arasında pozitif orta düzeyde bir ilişki çıkmıştır. Siber zorbalık durumları cinsiyete, günlük internet kullanım sıklığına ve kullanılan sosyal ağ sayısına göre anlamlı olarak farklılaşırken siber mağduriyet durumları ise günlük internet kullanım sıklığına, kullanılan sosyal ağ sayısına göre anlamlı olarak farklılaşmıştır. Siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeyleri ise cinsiyete ve anne eğitim durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar suçlarıen_US
dc.subjectYükseköğretim -- Teknolojik yeniliklerin etkisien_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve siber zorbalık duyarlılıklarının çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 92 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record