Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHızal, Alişan
dc.contributor.authorSivrikaya, Aynur
dc.date.accessioned2010-06-11T17:38:11Z
dc.date.available2010-06-11T17:38:11Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3146
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6819en_US
dc.description.abstractBu araştırma, ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf fen ve sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan resim ve fotoğraflar ''Eğitim Teknolojisi ilkelerine ne ölçüde uymaktadır? ''sorusuna yanıt aranmak üzere yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, ilkokullarda kullanılan ders kitapları, örneklemini ise tek kitap olarak önerilen, bütün okullarda kullanılmakta olan ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf fen bilgisi, sosyal bilgiler ders kitapları oluşturmuştur. Araştırma bu kitaplar ile, bu kitaplarda yer alan resim ve fotoğrafların eğitim teknolojisi ilkeleri açısından değerlendirilmesiyle sınırlıdır. Ders kitaplarındaki resim ve fotoğrafların eğitim teknolojisi ilkelerine uygunluk durumunu belirlemek amacıyla, yapılan kaynak taraması ve ilgili öğretim üyelerinin görüşleriyle biçimlendirilen bir değerlendirme ölçeği geliştirilmiştir. Üç bölümden oluşan değerlendirme ölçeğinde on ölçüt bulunmaktadır. Değerlendirme ölçeğinin bağımsız değişken, ders kitaplarındaki resim ve fotoğrafların bağımlı değişken olarak belirlendiği araştırmada, ders kitaplarındaki resim ve fotoğraflar geliştirilen değerlendirme ölçeğindeki ölçütlere göre araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen veriler, frekans ve yüzdelik hesabı ile sınanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı sonuçlar ise şunlardır: 1) İlkokul dördüncü ve beşinci sınıf fen ve sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan resim ve fotoğraflar eğitim teknolojisi ilkelerine, genelde, uygun biçimde hazırlanmıştır. 2) İlkokul dördüncü ve beşinci sınıf fen bilgisi kitaplarındaki resim ve fotoğraflar, sosyal bilgiler kitaplarındaki resim ve fotoğraflardan daha niteliklidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretim -- Aygıt ve gereçleren_US
dc.subjectEğitim teknolojisien_US
dc.titleDers kitaplarındaki grafik gereçlerin eğitim teknolojisi ilkeleri açısından değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 157 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record