Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlıç, Mehmet
dc.contributor.authorŞişman, Mehmet
dc.date.accessioned2014-04-14T16:49:10Z
dc.date.available2014-04-14T16:49:10Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3153
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6260en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, 'Ortadereceli okullarda okul-aile birliklerinin görevlerini ne ölçüde yerine getirdikleri' nin saptanmasıdır. Bu amaca bağlı olarak altı alt problem oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini, Eskişehir il merkezindeki genel liselerde çalışan yönetici ve öğretmenlerle, bu okullara devam eden öğrencisi bulunan veliler oluşturmuştur. Evreni oluşturan yedi genel liseden mevcut 540 yönetici-öğretmen ve 5594 veliden, örneklem ölçütlerine uygun olarak 134 yönetici-öğretmen ve 332 veli örneklem olarak seçilmiştir. Örneklem gruplarına göre uygulanan anketlerden yönetici öğretmen grubunda 117'si, veli grubunda da 289'u değerlendirme kapsamı içine alınmıştır. Araştırmada temel veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketlerin birinci bölümünde temel özellikler yönünden yönetici-öğretmen ve veli dağılımını gösteren 4 madde yer almıştır. Her iki örneklem grubunda da ortak olarak yer alan ikinci bölümde ise, okul-aile birliklerinin ilgili yönetmelikten özetlenen görevleri 15 madde halinde yer almıştır. Her görevin yapılma derecesine ilişkin olarakda beşli bir seçenek sistemi kullanılmıştır. Kullanılan anketler araştırmacı tarafından geliştirilmiş, dağıtılmış ve toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde dağılım tabloları düzenlenmiş, frekans, yüzde, medyan (ortanca) kullanılmış, yüzdelerle karşılaştırmalar yapılmış, gruplararası görüş farklılıklarının belirlenmesinde ve bunların anlamlılık düzeylerinin saptanmasında kay kare çözümlemesinden yararlanılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtaöğretimen_US
dc.subjectAnababa-öğretmen ilişkilerien_US
dc.subjectÖğretmen-anababa ilişkilerien_US
dc.titleOrta dereceli okullarda okul-aile birliği çalışmalarının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 118 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record