Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzyürek, Mehmet
dc.contributor.authorBoz, Yıldız
dc.date.accessioned2014-04-04T16:03:07Z
dc.date.available2014-04-04T16:03:07Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3160
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6131en_US
dc.description.abstractBireyler çevrede olan olay ve olguları duyu organları yoluyla duyumlarlar. Duyumlanan olay ve olgular merkezi sinir sisteminde algılama, depolama, düzenleme gibi belli işlemlerden geçer. Bireylerin kendi içlerinde geçen bu süreçler de her bireyin kendi duyumlama, alıglama, depolama ve düzenleme özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu duyumlama, algılama, düzenleme farklılıkları bilişsel stil olarak adlandırılmaktadır (Klausmeier, Chatala, Frayer, 1974; Kogan, 1971; Messick, 1979; Witkin, 1974; Witkin, Messick, 1976; Witkin, Moore, Goodenough ve Cox, 1977, Eski, 1980). Alanbağımlılık-bağımsızlık bilişsel stillerin alt boyutlarından biridir. Alanbağımlılık karmaşık görsel şekil içinde gizlenmiş olan yalın şekli bulamamaktır. Buna karşılık karmaşık görsel şekil içinde gizlenmiş olan yalın şekli bulabilmek ise bilişsel stillerden alanbağımsızlık olarak tanımlanmaktadır. Aalanbağımlı ve bağımsız öğrencilerin bu farklı özellikleri nedeniyle onların öğrenmelerini sağlayacak olan yaşantıların materyal ve öğretim ortamının da farklı olması gerektiği izlenimi edinilmektedir. Normal öğrencilerin olduğu gibi işitme engelli öğrencilerin de öğrenme stillerinin bilinmesi onlara hazırlanacak olan öğretim programlarının etkiliğini arttıracaktır. Araştırmanın amacı, İÇEM 'e devam eden 5-12 yaşları arasındaki işitme engelli çocukların bilişsel stillerden alanbağımlılık bağımsızlık boyutunun değerlendirmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda İÇEM 'e devam eden 5-12 yaşları arasındaki işitme engelli çocukların bilişsel stillerden alanbağımlılık bağımsızlık boyutunda yaş, cinsiyet, işitme kalıntısına göre farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma deseni doğal karşılaştırma / geriye dönük değerlendirme (ex post facta design) türündedir. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için yapılan kaynak taramasına göre 'Çocuklar için Gömük Şekiller Testi' uygun görülmüştür. Bu test, 1986-1987 öğretim yılı güz döneminin son ayında İÇEM 'e devam eden 5-12 yaşları arasındaki 32 kız, 21 erkek öğrenci olmak üzere toplam 53 öğrenciye uygulanmıştır. 53 öğrenci, araştırmanın tüm evrenini oluşturmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklaren_US
dc.subjectBiliş -- Testen_US
dc.subjectAlanbağımlılık boyutuen_US
dc.subjectAlanbağımsızlık boyutuen_US
dc.titleEskişehir Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi'ne devam eden 5-12 yaşındaki işitme engelli öğrencilerin bilişsel stillerinden alanbağımlılık-bağımsızlık boyutunun değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 89 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record