Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKonrot, Ahmet
dc.contributor.authorGirgin, Ümit
dc.date.accessioned2015-06-29T21:29:39Z
dc.date.available2015-06-29T21:29:39Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3169
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6715en_US
dc.description.abstractYapılan araştırma ile Anadolu Üniversitesi'ne bağlı İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne devam eden 8-9 yaş gruplarındaki işitme engelli öğrencilerin okuma-anlama davranışları durum saptamalı tarama yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçlar belirlenen şu sorulara cevap aramıştır: 1. İşitmiyen çocukların verilen yazılı ya da resim uyarananını sesletmeleri ile doğru seçeneği bulmaları arasında bir ilişki gözlenmekte midir? 2. İşitme engelli çocuklarda okuma-anlamaya ilişkin yanlışlar ne gibi özellikler göstermektedir? İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne devam eden 8-9 yaş grubundaki 22 deneğe Okuma-Anlama Davranışlarını Gözleme Aracı uygulanmıştır. Araç 5 bölümden oluşmakta olup bu bölümler: Bölüm 1. Sözcük-sözcüğe eşleme Bölüm 2. Sözcük-resime eşleme Bölüm 3. Cümle-resime eşleme Bölüm 4. Resim-sözcüğe ve resim cümleye eşleme Bölüm 5. Metin üzerindeki soru yanıt şeklindeki çalışmalardan meydana gelmiştir. Aracın dört bölümünde 109 sözcük, 29 cümle, 210 resim kullanılmıştır. Resimlerin konusu sözcüklerin ve cümlelrin içeriğine göre düzenlenmiştir. Her bölüm için cevap anahtarı hazırlanmıştır. Deneklere her bölümün özelliğine göre sözcük, cümle veye resim uyarıcıları ayrı ayrı gösterilmiş ve sesletmesi istenmiştir.. daha sonra dört seçenekten doğru olan seçeneği göstermesi istenmiştir. Veriler toplandıktan sonra da hata çözümlemesine gidilerek yüzdelere göre çözümleme yapılmıştır. Bunun sonunda işitme engelli çocukların verilen uyaranı sesletmedeki başarılarıyla doğru seçenekleri belirlemedeki başarıları arasında bir ilişkinin olabileceği izlenimi elde edilmiştir. Buna karşın işitme engelli çocukların yazılı bir uyaranı doğru olarak sesletebildikleri halde anlama boyutunda sorunlarla karşılaştıkları da gözlenmiştir. Okuma-anlamaya ilşkin yanlışların ne gibi özellikler gösterdiği sorusuna verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda hataların genel olarak dağıldığı gözlenmiş doğal olarak bu hatalar dilbilgiselen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklaren_US
dc.subjectÖğretimen_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectOkumaen_US
dc.titleDoğal işitsel-sözel yöntemle eğitim gören işitme engelli çocuklarda okuma-anlama davranışlarının irdelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 154 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record