Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKonrot, Ahmet
dc.contributor.authorGranit, Ö. Ayşe
dc.date.accessioned2010-06-14T16:58:42Z
dc.date.available2010-06-14T16:58:42Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3190
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12304en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın genel amacı Anadolu Üniversitesi'ne bağlı İçem kurumunda, kaynaştırma ortamında, Doğal-İşitsel-Sözel yaklaşımla eğitim gören, 3-6 yaş işitme engelli yuva çocuklarının dil gelişimlerinde, sanat ve el becerisi etkinliklerinin yerinin betimlenmesidir. Bu betimlemeyi yapabilmek için 3-6 yaş işitme engelli on üç denek kesit alınarak seçilmiş ve çalışma grubumuz oluşturulmuştur. Verilerin toplanması için gözlemciler seçilmiş ve kendilerine yönerge verilmiştir. Deneklerimizin kesme ve yapıştırma, kum ve serbest sulu boya resim etkinliklerinde, kendine, yaşıtlarına ve yetişkinlere yönelik iletişimleri, verilerin toplanması için, seçilen gözlemciler tarafından kaydedilmiştir. Toplanmış olan bu verilerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi için Tough'ın (1984) yedi ana madde ve alt maddelerinden oluşan ölçek kontrol listesi halinde yazılmıştır. Bu listeye göre etkinliklerde yer alan 3-6 yaş işitme engelli deneklerin sözcelerinin bu maddelerde olup olmadığını gösteren çizelgeler tek tek çıkarılmış ve elde edilen sonuçlar tablolar halinde verilmiştir. Dilin kullanımı boyutunda 3-6 yaş işitme engelli deneklerin Tough'ın (1984) her bir maddeleri ve alt maddelerinden ne kadar yararlandığını, gösteren toplu grafikler çıkarılmış ve şekiller listesi halinde sunulmuştur. Bulgular ve yorumlar kısmında çizelgeler ve şekiller yorumlanmış ve işitme engelli deneklerin verici dillerinden alınan örnekleri Tough'ın (1984) maddelerinden yararlandıklarını gösterecek şekilde yazılmış ve yorumlanmıştır. Bulgulara göre, 3-6 yaş işitme engelli deneklerin yalnız yansıtma maddesinde bir kişi olmak üzere, kendi sözel biçimleri ile ifadelerinde tüm maddeleri, çözümlenmiş olan sözel dillerinden, kullandıkları görülmüştür. İşitme engelli deneklerin en çok ilk üç madde olan kendini koruma ve sürdürme, yönetme ve yönlendirme ve şimdiki yaşantısındaki deneyimlerini rapor etme amacı ile sözel dilden yararlandıkları, en az olarakta yansıtma maddesini kullandıkları bulunmuştur. Diğer maddelerin kullanımından, yansıtma maddesine göre daha fazla olduğu görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklaren_US
dc.subjectÇocuklar, Sanattaen_US
dc.titleKaynaştırma ortamında bulunan 3-6 yaş işitme engelli çocukların dil gelişimlerinde sanat ve el becerisi etkinliklerinin yerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 174 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record