Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzyürek, Mehmet
dc.contributor.authorYıkmış, Ahmet
dc.date.accessioned2015-07-01T07:23:33Z
dc.date.available2015-07-01T07:23:33Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3203
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6883en_US
dc.description.abstractÜlkemizde normal çocuklar gibi işitme engelli çocuklar da altı yaşını doldurduğunda zorunlu öğrenim çağına girmiş olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde işitme engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini yatılı sağırlar okullarında ve normal ilkokul içindeki sağırlar sınıflarında sürdürdüğü görülmektedir. Yatılı sağırlar okullarında ve normal ilkokul içindeki sağırlar özel sınıflarında işitme engelli öğrencilere Türkçe, fen bilgisi, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, resim-iş gibi derslerle beraber matematik dersi de izletilmektedir. Bu araştırmada dördüncü ve beşinci sınıfa Ankara ilkokulları içindeki sağırlar özel sınıflarında ve Ankara Sağırlar Okulu'nda devam eden işitme engelli öğrencilerin matematik dersi içinde yer alan zaman ve değer ölçüleri konusundaki amaçları gerçekleştirme düzeyleri bakımından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyma amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 19881989 öğretim yılında dördüncü ve beşinci sınıfa Ankara belediye sınırları içinde bulunan ilkokulların içindeki sağırlar özel sınıflarında ve Ankara Sağırlar Okulu'nda devam eden işitme engelli öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemine ''Tabakalı örneklem'' yöntemiyle Ankara Sağırlar Okulu dördüncü sınıflarından 28. Ankara ilkokulları içindeki sağırlar özel sınıflarındaki beşinci sınıflardan 16 işitme engelli öğrenci seçilmiştir. Ankara ilkokulları içindeki sağırlar özel sınıflarındaki dördüncü sınıf ve Ankara Sağırlar Okulu beşinci sınıflarındaki işitme engelli öğrencilerin sayılarının az oluşu nedeniyle tümü örnekleme alınmıştır. Bu araştırma, doğal karşılaştırma geriye dönük değerlendirme (ex post facto desing) türündedir. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için zaman ve değer ölçüleri mutlak başarı testi geliştirilmiştir. Geliştirilen zaman ve değer ölçüleri mutlak başarı testi Ankara ilkokulları içindeki sağırlar özel sınıflarında 26, Ankara Sağırlar Okulu'nda 47 işitme engelli öğrenci olmak üzere toplam 73 işitme engelli öğrenciye bireysel olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümü için Fisher tam olasılık (X2) testi ile Düzeltilmiş (Yates) Ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın başlıca bulguları şunlarıdır; 1. Zaman Ölçüleri İle İlgili Amaçları Gerçekleştirme Düzeylerinin...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklaren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectÖğretimen_US
dc.titleİşitme engelli öğrencilerin zaman ve değer ölçülerindeki amaçları gerçekleştirme düzeylerinin değerlendirilmesi : Ankara Sağırlar Okulu ile Ankara İlkokullarındaki sağırlar özel 4. ve 5. sınıflarında bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 86 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record