Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYaşar, Şefik
dc.contributor.authorArslan, Emine Nalan
dc.date.accessioned2014-10-28T18:32:44Z
dc.date.available2014-10-28T18:32:44Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3222
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99725en_US
dc.description.abstractBu araştırma, matematik öğretiminde, programlı öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim yöntemi karşılaştırıldığında, öğrencinin matematik başarısı bakımından, hangisinin daha etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 1993-1994 öğretim yılı birinci yarıyılında, Es- kişehir Gazi Lisesi beşinci dönem öğrencileri üzerinde gerçekleş- tirilmiştir. Deneysel nitelikteki bu araştırmanın denekleri, hazıroluş düzeyini belirleme testi ve anket sonuçları ile dördüncü dönem matematik karne notları gözönünde bulundurularak denkleşti- rilmiş deney ve kontrol gruplarını oluşturmak için, 5.B ve 5.E sınıflarından 24'er öğrenci seçilmiştir. Deney ve kontrol grupları yansız atamayla saptanmıştır. Bu araştırma sırasında sürdürülen öğretimde programlı materyal, ders kitabı ve öğretmen olmak üzere üç kaynaktan yarar- lanılmıştır. Ünitenin öğretimi, deney grubunda programlı materyalle, kontrol grubunda geleneksel yöntemle öğretmen yönetiminde gerçek- leştirilmiştir. Verilerin toplanmasında anket, hazıroluş düzeyini belirleme testi, programlı öğretim materyali ve üniteye ilişkin bir ölçme aracından yararlanılmıştır. Araştırma ünitesi ile ilgili davranış- ları yoklayan bu ölçme aracı, her iki gruba, ünitenin öğretiminden önce öntest olarak, ünitenin öğretiminden sonra sontest olarak uygulanmıştır. Bu ölçme aracı, ayrıca, sontest uygulamasından 15 gün sonra, öğrenmede kalıcılığı sınamak için, bir kez daha uygulanmıştır. Araştırmanın denencelerinde, deney grubuyla kontrol grubunun başarıları arasında, deney grubu lehine, anlamlı bir fark olduğu; programlı öğretim yöntemiyle gerçekleştirilen matematik öğretiminin, geleneksel yöntemle gerçekleştirilen matematik öğretiminden daha kalıcı olduğu, ileri sürülmüştür. Denencelerin sınanmasında t-testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematik -- Programlı öğretimen_US
dc.subjectMatematik -- Öğretim (Orta)en_US
dc.titleMatematik öğretiminde programlı öğretim yönteminin etkililiğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 166 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record