Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Bekir
dc.contributor.authorİmer, Gülriz
dc.date.accessioned2014-12-03T10:42:38Z
dc.date.available2014-12-03T10:42:38Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3227
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118330en_US
dc.description.abstractBu araştırma, eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmayı olanaklı kılacak nitelikleri yeterince kazanıp kazanmadıklarını belirlemek; ayrıca eğitim fakültelerinde bilgisayar öğretimi ve bilgisayar destekli öğretim derslerinde uygulanabilecek bir program modeli oluşturmak amacıyla yapılmıştır. 1995-1996 öğretim yılında yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada Türkiye'deki eğitim fakülteleri ve bu eğitim fakültelerinde bilgisayar öğretimi ve bilgisayar destekli öğretim ile ilgili öğretim elemanları ve konu ile ilgili uzmanlarla çalışılmıştır. Araştırma verilerini toplamak üzere özel olarak iki anket geliştirilmiştir. Geliştirilen bu anketler Türkiye'deki tüm eğitim fakültelerinin dekanlıklarına, konu ile ilgili öğretim elemanlarına ve uzmanlara uygulanmıştır. Araştırma sonunda, eğitim fakültelerinde bilgisayar sayılarının ve donanımlarının farklılık göstermekte olduğu, ilgili dersleri verebilecek en az bir öğretim elemanı olduğu, bilgisayar öğretimine ilişkin dersler olmasına karşın bilgisayar destekli öğretim ile ilgili derslerin fakülte programlarında çok az yer aldığı, fakültelerde bilgisayarın öğretim dışında eğitim yönetimi ve araştırmalarda kullanıldığı belirlenmiştir. Eğitim fakültelerinde, öğretimen adaylarına bilgisayara yönelik nitelikler orta düzeyde kazandırılırken, eğitimde bilgisayar kullanmaya yönelik niteliklerin kazandırılmasında yetersiz kalınmaktadır. Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik nitelikleri, öğrenim gördükleri fakülteye, öğretim elemanlarının aldıkları eğitimin türüne ve süresine göre değişmektedir. Öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmaya yönelik nitelikleri ise, öğrenim gördükleri fakülteye, öğretim elemanlarının aldıkları eğitimin türüne göre değişmezken, öğretim elemamlarının aldıkları eğitimin süresine göre değişmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda eğitim fakülteleri programında yer alması gereken bilgisayar öğretimi ve bilgisayar destekli öğretim derslerine ilişkin bir program modeli önerilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretim -- Türkiyeen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Yetiştirme -- Türkiyeen_US
dc.titleEğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının bilgisayara ve bilgisayarı eğitimde kullanmaya yönelik niteliklerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 185 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record