Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSözer, Ersan
dc.contributor.authorUğurel, Ali Fuat
dc.date.accessioned2014-06-13T11:49:24Z
dc.date.available2014-06-13T11:49:24Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3228
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118462en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Eskişehir Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi'nce ilkokul öğretmenlerine yönelik uygulanan Fen Deneyleri Hizmetiçi Eğitim Programına ilişkin öğretmen görüşleri ve konuya ilişkin önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma, 1995-1996 öğretim yılında, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, il merkezinde görev yapan öğretmenlerden raslantısal olarak seçilen ve programa davet edilen 95 ilkokul öğretmeninin yargısal verilerinin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma genel tarama modelinde desenlenmiştir. Veriler anket aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında ilgili alanyazın taranmış, bilgiler, uzmanlarla tartışılarak araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar ; 1. Kişisel Bilgiler, 2. Fen Deneyleri Hizmetiçi Eğitim Programına İlişkin Görüşler, 3. Geleceğe İlişkin Görüş ve Önerilerdir. Verilerin analizinde frekans, yüzde.X2 (ki kare). c (contingency) katsayısı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Verilerin analizinden sonra aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 1. Öğretmen görüşlerinden elde edilen verilere göre, öğretmenler, periyodik sürelerde düzenlenecek fen deneyleri hizmetiçi eğitim programlarına katılma gereği duyduklarını ifade etmişlerdir. 2. Araştırmaya katılan öğretmenler, kendilerine yönelik olarak, Eğitim Araçları ve Donatım Merkezince düzenlenen Fen Deneyleri Hizmetiçi Eğitim Programını uygun bulduklarını bildirmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Hizmet içi eğitimen_US
dc.subjectFen bilimleri -- Öğretim (İlk)en_US
dc.titleMilli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Merkezlerinde ilkokul öğretmenlerinde uygulanan fen deneyleri hizmetiçi eğitim programının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 157 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record