Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSözer, Ersan
dc.contributor.authorŞenel, E. Aysın
dc.date.accessioned2010-07-02T17:14:27Z
dc.date.available2010-07-02T17:14:27Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3244
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138703en_US
dc.description.abstractTürkiye'de öğretmen yetiştirme 150 yılı aşan bir süreç içerisinde sürekli olarak güncelliğini koruyan ve önemi giderek artan bir konu olmuştur. Öğretmenlerin niteliklerini artırmaya yönelik çalışmalar 1980'li yıllardan sonra hız kazanmıştır. 1982 yılından bu yana her düzeydeki öğretim basamağı için öğretmenler Eğitim Fakülteleri ile, çoğunlukla Eğitim Fakültelerinin yapısında yer alan Öğretmenlik Sertifikası Programlarından yetişmektedir. Öğretmen adaylarına dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilmekte; adaylar genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi yönlerinden yetiştirilmektedirler. Öğretmen yetiştirme işinin üniversitelere verilmesinden bu yana geçen süre içinde, bu kurumların, ülkenin gereksinim duyduğu öğretmenleri yetiştirmede gerek nicelik, gerekse nitelik yönünden yetersiz kaldığı görülmüştür. Ayrıca, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla bu öğretim basamağı için ivedi olarak öğretmen gereksiniminin karşılanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla YÖK ve Dünya Bankası işbirliği ile öğretmen yetiştirmede bir yeniden yapılanma süreci başlatılarak gerek Eğitim Fakülteleri, gerekse Öğretmenlik Sertifikası programlarında yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Bunun yanında, öğretmen yetiştirmede büyük öneme sahip olan öğretim uygulaması etkinlikleri de yeniden düzenlenip dört yıla yayılarak Fakülte-Okul İşbirliği sağlanması yoluna gidilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Tutum -- Türkiyeen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Yetiştirme -- Türkiyeen_US
dc.subjectStajyer öğretmenleren_US
dc.titleÖğretmenlik sertifikası programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına öğretim uygulamalarının etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 90 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record