Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalışkan, Hasan
dc.contributor.authorÖzaydemir, Nebiye
dc.date.accessioned2015-06-01T13:49:11Z
dc.date.available2015-06-01T13:49:11Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3342
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338491en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarının Internet'in öğretim amaçlı kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek ve iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırma, genel tarama modelinde yürütülmüştür. Bilgi toplama sürecinde belge tarama ve bilgi toplama aracı kullanılmıştır. Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarının Internet'in öğretim amaçlı kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilen bilgi toplama aracı, öğretim elemanlarına yönelik bilgilerin yer aldığı anket tipi ve beş dereceli hazırlanan 17 maddeli ölçek tipi sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan bilgi toplama aracı örneklemde yer alan fakülte ve yüksekokullardaki 190 öğretim elemanına uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde merkezi dağılım ve değişkenlik ölçülerinin yanısıra, t-testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, öğretim elemanlarının bilgisayar ve Internet'i kullandığını ve en öncelikli kullanımının araştırma ve iletişim amaçlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretim elemanlarının Internet'in öğretim amaçlı kullanımında az deneyimli bir kitle olduğu gözlenmektedir. Öğretim elemanlarının Internet' i varolan dersleri açısından tamamlayıcı bir ortam olarak gördüğü, materyal yayınlamak ve öğrenenlerle iletişim kurmayı gelecek planlarında yer verdikleri görülmüştür. Ancak Internet üzerinden tümüyle bir dersi gerçekleştirmeye sıcak bakmadıkları ya da kendilerini yeterli bulmadıkları görülmektedir. Internet'in öğretim amaçlı kullanımı konusunda deneyimi olan öğretim elemanları, deneyimsiz olanlara oranla içerik geliştirme etkinliği dışında tüm etkinliklere gelecek ile ilgili planlarında daha az yer vermektedir. Öğretim elemanları Internet ile etkili bir eğitim yapılabileceğine ve gelecekteki eğitim şeklinin çevrimiçi eğitim olacağına inanmaktadırlar. Öğretim elemanları Internet'in öğretim amaçlı kullanımında engel olarak öğreticilerin zaman sorunlarının yanı sıra öğrenenlerin beceri ve kaynak sorunlarını görmektedirler. Öğretim elemanları Internet'i öğretim amaçlı kullanma konusunda eğitim isteminde bulunurken eğitimin hem yüzyüze hem de Internet'ten yapılmasını yeğlemektedirler.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Yükseköğretimdeen_US
dc.subjectYükseköğretim -- Teknolojik yeniliklerin etkisien_US
dc.titleAnadolu Üniversitesi öğretim elemanlarının Internet'in öğretim amaçlı kullanımına ilişkin görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 116 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record