Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDeveci, Handan
dc.contributor.authorSuna, Çigdem
dc.date.accessioned2015-10-12T05:13:48Z
dc.date.available2015-10-12T05:13:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3350
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338682en_US
dc.description.abstract21. yüzyılda, okuma yazma bilmeyen deği, öğrenmeyi öğrenememiş bireylerden söz edileceği öne sürülmektedir. Öğrenmeyi öğrenememiş bireylerin yetiştirilmesi, sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenmenini gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme ise okuma ile sağlanacaktır. Okumanın bireyin yaşamında yer edinebilmesi için alışkanlığa dönüştürülmesi gerekmektedir. Bireyin okuma alışkanlığı kazanma sürecinde de aile, eğitim kurumları ve medyaya önemli görevler düşmektedir, Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıklarını etkileyen etmenlerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın belirlenen amaca ulaşabilmesi için gerekli olan veriler "İlköğretim Öğrencilerinin Okuma ilgi ve Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi" ve "Okuma İlgisi Ölçeği" olmak üzere iki bilgi toplama aracı ile toplanmıştır. Toplanan verilerinişlenmesi ve istatistiksel çözümlemeler SPSS paket programı ile gerçekleştirilmiştir, Verilerin çözümlenmesinde, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve khi kare (X²) tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ilköğretim öğrencilerinin okumaya karşı ilgi duydukları ve yüksek düzeyde okuma alışkanlığına sahip oldukları bulunmuştur. İlköğretim öğrencilerinin okuma ilgi düzeyleri cinsiyete, devam edilen sınıf düzeyine ve anne baba öğrenim durumuna göre farklılaşmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin okuma alışkanlığı düzeyleri ise devam edilen sınıf düzeyine göre farklılaşırken, cinsiyete ve anne baba öğrenim durumuna göre farklılaşmamaktadır. İlköğretim öğrencilerinin okuma ilgisi düzeyleri ile okuma alışkanlığı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. İlköğretim öğrencilerinin okuma ilgisi düzeyleri ile okuma ilgi ve alışkanlıklarını etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ancak, çocuğun evinin yakınında kütüphane bulunması, öğretmeni ilebirlikte kütüphane, kitap fuarı vb. yerlere gitmesi, sınıf kitaplığından istediği kitabı istediği zaman alması, okulunda kütüphane bulunması çocuğun okuma ilgisi düzeyini etkilememektedir. İlköğretim öğrencilerinin okuma alışkanlığı düzeyi ile okuma ilgi ve alışkanlıklarını etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ancak okulda kütüphane bulunmasının çocuğun okuma alışkanlığını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkuma (İlköğretim)en_US
dc.subjectOkuma alışkanlığıen_US
dc.titleİlköğretim öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıklarının analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 125 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record