Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTurhan, Esra
dc.contributor.authorErdinç Çimen, Şükran
dc.date.accessioned2011-03-02T15:53:13Z
dc.date.available2011-03-02T15:53:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2011/976321.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3446
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 179696en_US
dc.description.abstractBu araştırmada İstanbul Florya, Samsun, Bursa Final Okulları'nda görev yapan öğretmenierin okulun örgüt kültürü tipine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin yaş, cinsiyet, kıdem, aynı okulda çalışma süresi, öğrenim durumu ve çalıştıkları öğretim kurumu (okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim) alanına göre değişiklik gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Okul kültürü tipleri olan rol kültürü, destek kültürü, başarı kültürü ve güç kültürü tiplerinden hangisinin daha güçlü olduğu demografik boyuttaki değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Istanbul Florya, Samsun, Bursa Final Okullarında görev yapan 179 öğretmen üzerinde uygulanmış toplanan 176 anketin 52 tanesi değerlendirme dışı bırakılmış, 124 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada Erkmen ve Ordu n (2001) tarafından geliştirilen "Örgüt Kültürü Ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmada verilerin çözümlemesinde istatistiksel analiz için SPSS For Windows 15,0 programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, standart sapma, normal dağılımlar için Kolmogorov-Smirnov dağılım testi, verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda Mann. Whitney U testi, gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Öğretmenler okul kültürü tipi yaklaşımlarından en çok güç kültürü yaklaşımını benimsemektedir. Bunu sırasıyla başarı ve rol kültürü yaklaşımları izlemektedir. Öğretmenlerin en az benimsedikleri yaklaşım ise destek kültürüdür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletme kültürü -- Örnek olaylaren_US
dc.subjectÖrgütsel davranış -- Örnek olaylaren_US
dc.subjectOkul yönetimi -- Örnek olaylaren_US
dc.titleFinal Okullarında çalışan öğretmenlerin okulun örgüt kültürü tipine ilişkin görüşleri : Samsun, Bursa, İstanbul Florya Final Okulları örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 80 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record