Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrak, Coşkun
dc.contributor.authorBozkuş, Kıvanç
dc.date.accessioned2018-09-12T14:11:53Z
dc.date.available2018-09-12T14:11:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3557
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 491342en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, dinamik mesleki gelişim yaklaşımı temel alınarak öğretmenlerin sınıf içi öğretimlerinin iyileştirilmesidir. Araştırmada eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Artvin ve İzmir illerindeki ortaokul ve liselerin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinden elde edilmiştir. Veriler; görüşme formları, öğrenci gözlem formu, öğretmen mesleki gelişimi öğrenci değerlendirmesi formu, geçerlik formu ve araştırmacı gözlem formu ile toplanmıştır. Nicel veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, nitel veriler ise tümevarıma dayalı içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde engellerle karşılaştıkları, mevcut mesleki gelişim etkinliklerinin öğretmenlerin ihtiyaçları gözetilmeden, plansız ve salt bilgi aktarımıyla yapıldıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrenci değerlendirmeleri üzerinde yansıtıcı düşünerek hazırladıkları eylem planlarını uyguladıklarında mesleki gelişimlerinin sağlanabileceği de belirlenmiştir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin ihtiyaçlara göre sağlanması, ihtiyaçların belirlenmesi için öğrencilerin gözlemlerinden yararlanılması, gelişim etkinliklerinin salt bilgi aktarımı yapılarak sadece kurama dayandırılmaması, etkinliklerin öğretmenlerin sınıf içerisindeki uygulamalarına cevap verecek ve öğretmen sorunlarını çözecek şekilde planlanmaları, öğretmen mesleki gelişimi uzaktan öğrenmeyle sağlanırken öğretmenlerin etkin katılımını sağlayacak uzaktan eğitim yöntem ve tekniklerine başvurulması, okul yöneticilerinin öğretmen mesleki gelişimine katkı sağlayabilmeleri için eğitilmeleri ve öğretmenlerin sınıfta yöneticiler tarafından gözlemlenmelerinin sınırlandırılması önerilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim yönetimien_US
dc.subjectÖğretmenler -- Değerlendirmeen_US
dc.titleÖğretmenlerin mesleki gelişiminde dinamik yaklaşımın uygulanması : bir eylem araştırmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 171 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record