Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Numan, 1948-
dc.contributor.authorTetire, Şükran
dc.date.accessioned2015-09-17T14:46:22Z
dc.date.available2015-09-17T14:46:22Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3583
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91190en_US
dc.description.abstractPaleolitik dönemdeden beri resim tarihi bir Nü'ler tarihidir. ''Çıplak'' her ne kadar toplumsal ve dinsel baskılardan etkilenmiş ise de insanlığın gündeminden hiç silinmemiştir. ''Çıplak'' bu baskılara bir tepki olarak hep gündemde kalmıştır. Afarozlar, lanetlemeler, ce- zalarla sanatçılar baskı altında tutulmak istenmiş ve yapıtları yok edilmiştir. İlkel sanatta ''Çıplak'' doğal ve özgürdü. Toplumsal gelişmey- le birlikte akıl almaz bağnazlıkların hedefi olmuştur. Bütün bu bağnaz lık ve baskılara karşı ''çıplak'' insanlığın gündeminde kalmıştır. Sanat alanında ''çıplak'' daha çok kadın figürlerini ele almış ve kadının toplum içindeki yeri ve önemini vurgulayarak bu konu üze- rinde titizlikle durmuştur.Geçmiş dönemlerde çoğalmak ve beslenmek insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olmuş ve bu dönemlerde de ka- dın üreme ve beslenmenin simgesi sayılmıştır. Zamanla kadının bereket ve çoğalma görevi ortadan kalkıp seyirlik bir nesneye dönüştüğü görül- müştür. Avrupada resim sanatında ''çıplak'' yinelenen bir konudur. Sa- natçılar kadını salt seyredilsin diye değil, onu sevilen, istenilen, arzu edilen bir varlık olarak resim etmişlerdir. Resmin çoğu kez konusu insandır.Örneğin İtalyan Rönesans sanatında sanatçı insanı yüceltir. Bu dönem sanatçılarının ''çıplak''ı yaşamla, aşkla doludur. Oysa Kuzey Rönesans sanatında yaşamın izi de- ğil, ölümün izi görülür. Uzakdoğu sanatında ise edilgen bir ''çıplak- lık'' yoktur. Din, aşkı yüceltmiş ve ''çıplak''ın simgelediği cinsel- lik ön plana geçmiştir. Fransız Resminde Poussin'in ''çıplaklar''ı ise değişik çağrışımları, bir aşk gününü, bir sevişme soluğunu, bir bekle- yişi, bir anıyı dile getirir. 19. yüzyıl görülmemiş bir değişimler yüzyılı olmuştur. Romantizm'den başlayarak Gerçekçilik akımına kadar, bütün akımlar bu yüzyıl içinde gelişmiştir. Delocroix'in ''çıplaklar'ı kurulu düzene bir tepkidir. Oysa, Ingres buna karşı çıkmıştır. Roman- tik resimdeki tedirgin edici devinim, biçimler, renkler Ingres'in re- simlerinde yoktur. İzlemcilikte de ''çıplak''dolayısıyla gelişmiştir. Cezanne'nın ''çıplakları''nda belli bir çıplak değil, çıplaklık gö- rülür. Renoir, ''çıplak''a en çok ilgi duymuş bir sanatçıdır. 19. yüz- yılda ''çıplak'' değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNü, Sanattaen_US
dc.titleSanatta çıplaklık ve erotizmen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 82, II y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record