Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPolat, Çetin
dc.date.accessioned2014-08-02T14:04:30Z
dc.date.available2014-08-02T14:04:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/360
dc.description.abstractSerbest piyasa ekonomilerinde ekonomik etkinlik, üretimde en iyi kaynak bileşimi ve tüketimde en iyi mal ve hizmet bölüşümüyle sağlanabilmektedir. Serbest piyasa ekonomilerinde bunu sağlayacak mekanizma, rekabetçi piyasa yapısıdır. Dünya ekonomisindeki piyasalar incelendiğinde, daha çok tam rekabet piyasası ile monopol (tekel) piyasası arasında oluşan monopolcü rekabet ve oligopol piyasa yapılarının yer aldığı görülmektedir. Piyasa yapıları belirlenirken en çok kullanılan yöntemler M - Firma Yoğunlaşma Oranı ve Herfindahl - Hirschman İndeksi analizidir. Bu yöntemler aracılığıyla hesaplanacak yoğunlaşma derecesi ile yoğunlaşma-piyasa yapısı ilişkisi çerçevesinde piyasa yapısı belirlenebilmektedir. Çalışmada, çimento sektörü firmalarının gelirleri, maliyetleri ve çimento üretim miktarları verileri ile hesaplanan M-Firma Yoğunlaşma Oranı ve Herfindahl-Hirschman İndeksi analizi yöntemi kullanılarak, Türkiye’de çimento sektörünün piyasa yapısı belirlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn free market economies, economic efficiency can be provided by best combination of source in production and by best distribution of goods and services in consumption. In such economies, the mechanism which provides the aforementioned efficiency is the competitive market structure. When the markets in the world are examined, it is usually seen that there are monopolistic competition and oligopolistic market structures, which occur between perfect competitive markets and monopolistic markets. The most frequent methods of determining market structures are M - Firm Concentration Ratio and Herfindahl - Hirschman Index. By the help of the mentioned methods, the market structures are determined by the interaction between concentration degree and market structures. In this study, it is aimed to determine the market structure of Turkish cement sector, by the help of the M - Firm Concentration Rate and Herfindahl - Hirschman Index analysis methods which are used to calculate income, cost and amount of cement production of cement sector firms.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYoğunlaşmaen_US
dc.subjectPiyasa Yapısıen_US
dc.subjectÇimento Sektörüen_US
dc.subjectM - Firma Yoğunlaşma Oranıen_US
dc.subjectHerfindahl - Hirschman İndeksien_US
dc.subjectConcentrationen_US
dc.subjectMarket Structureen_US
dc.subjectCement Sectoren_US
dc.subjectM — Firm Concentration Ratioen_US
dc.subjectHerfindahl — Hirschman Indexen_US
dc.titleYoğunlaşma Ve Piyasa Yapısı İlişkisi Çerçevesinde Türk Çimento Sektörünün Yapısal Analizien_US
dc.title.alternativeStructuralanalysis Of Turkish Cement Sector Within Context Of Concentration And Market Structure Relationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record