Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorToprak, Mustafa
dc.contributor.authorİnce, Metin
dc.date.accessioned2012-03-16T16:28:01Z
dc.date.available2012-03-16T16:28:01Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3623
dc.descriptionTez (sanatta yeterlik) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118316en_US
dc.description.abstractÇağdaş anlayış ve yaklaşıma göre birey olarak insan, biyolojik yapıya sahip toplumsal ve kültürel bir varlık olup, bilişsel, duyuşsal ve yaşamsal davranışlarıyla (kendine özgü) bir bütün'dür. Yapısı ve yaradılışı gereği insan, sağlıklı, dengeli, uyumlu, kendini tanıyabildiği ölçüde de anlamlı yaşama; yaşamını en iyi biçimde düzenleyip sürdürme, bunun için gizli gücünü kullanma, gerekli olanaklardan yararlanma ve giderek kendini gerçekleştirme ve tanıma gereksinimi içindedir. Bu bağlamda ''bütün bilim sanat'' modern (çağdaş) insan yaşamının temel, vazgeçilmez öğeleridir. Bu öğeler modern insan yaşamının gerekleri doğrultusunda birbirini destekler, tamamlar ve bütünler. Bunların yokluğu, eksikliği ya da yetersizliği durumunda, modern insan yaşamında önemli çarpıklık, eksiklik ve yetersizlikler görülür. Sanatta ''çağdaşlık anlayışı'', çağımızda oluşup gelişen ''modern'' sanatla sınırlı olmayan, onunla birlikte asli yapıları ve uslüplarıyla geçmişten gelerek çağımıza ulaşan ''geleneksel'' sanatı da kapsar. bir bütüncü çağdaşlık anlayışına erişir. 20.yüzyıl, tüm dünyada ve Türkiye'de yeni oluşumların, onlara bağlı olarak da özellikle görsel etkileşimlerin sürekli yaşandığı bir dönem şeklinde tanımlanabilir. Yüzyılın başlarında gerçekleşen psikanaliz uygulamaları, cinsellik ve erotik düşünce alanlarının insanın kendi dışında yaratılan biçim ve görüntüler güzelliğin toplumdaki işleviyle olan bağlılığına ters bir anlayışla ortaya çıkar; teknoloji çağı, insanın kendini tanımaya ve tanımlamaya olan gereksinimine uygunluğu ölçüsünde insanı maddi yaşamı ve manevi gereksinimleri arasında ikilemlere sürükler. Aynı dönemde, iletişim ortamına paralel olarak, basılı yayınların, insan yaşamına girerek etkinliğini arttırması ile karşı karşıya gelirler. İnsanın kendi bedeniyle işlev ve estetiğin birleşeceği bir yaşam biçiminde; bir dinsel tören, ya da ölüm, bedenin fiziksel görselliği dışında bu görselliğin üstünde belli imajlarda taşıması sanatta en çok kullanılan, dünyayı saran iletişim ağının vazgeçilmez bir öğesi halini alır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCinsiyet, Sanattaen_US
dc.subjectErotik sanaten_US
dc.titleÇağdaş sanatta cinsellik ve erotizm olgusuen_US
dc.typeartThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 187 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record