Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürker, Halil
dc.contributor.authorAksoy Ünalan, Sema
dc.date.accessioned2010-07-02T17:15:17Z
dc.date.available2010-07-02T17:15:17Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3654
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138489en_US
dc.description.abstractTürkiye'de Sanat Eğitiminin, sanat eğitimcisi yetiştiren kurumlara, okul yöneticileri ile öğrenci velilerinin tutum ve anlayışlarına, okulların fiziki durumlarına ve müfredat programlarına ilişkin çok yönlü problemleri vardır. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan sanat eğitimcileri bu problemlerle karşı karşıyadır. Bu araştırmanın amacı; Sanat Eğitimi'nin önemli bir parçası olan Plastik Sanat Eğitimi alanında İlköğretim Okullarında görev yapan resim dersi öğretmenlerinin karşılaştıkları problemleri saptamaktır. 1997-1998 öğretim yılında Eskişehir ili merkezinde bulunan 104 İlköğretim Okulu'nda görev yapan 69 resim dersi öğretmeni araştırmanın evrenini, 36 İlköğretim Okulu'nda görev yapan 50 resim öğretmeni ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur, veri toplamak için, önce kaynak tarama yöntemi, daha sonra da ''anket'' tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonunda, Plastik Sanatlar Eğitimi ile ilgili sorunların, öncelikle başlangıç aşamasında saptanıp ve yerinde alınacak önlemler ile çözüme ulaşabileceği gözlenmiştir. İlköğretim okullarında resim-iş dersi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara dayalı çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResim -- Öğretim (İlk)en_US
dc.titleİlköğretim okullarında resim-iş dersi öğretmenlerinin karşılaştıkları problemleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 90 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record