Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTanışlı, Dilek
dc.contributor.authorAyber, Gözde, 1992-
dc.date.accessioned2018-06-08T14:36:24Z
dc.date.available2018-06-08T14:36:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3759
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 434628en_US
dc.description.abstractÖğrenme ve öğretme sürecinde öğretmenlere rehberlik etmesi ve öğrenmeye kaynak oluşturmasıyla önemli bir yere sahip olan, tamamlayıcı öğretim materyallerinden biri olarak görülen ders kitaplarının genelleme sürecini desteklemesi etkili bir matematik öğrenimi ve öğretimi, aynı zamanda matematiksel ve cebirsel düşünme gelişimi için önemlidir. Bu bağlamda yapılan araştırma ile ortaokul matematik ders kitaplarının cebirsel düşünmenin gelişiminde genelleme süreci açısından “Aritmetiğe ve Niceliksel Muhakemeye”, “Örüntüler ve Fonksiyonel İlişkiye” ders kitaplarında ne kadar ve nasıl yer verildiğine yanıt aranmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Ders kitaplarındaki görev ve uygulamalar araştırmanın analitik çerçevesinin iki temel boyutu esas alınarak oluşturulan bir kodlama matrisi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda ders kitaplarında yer alan görev ve etkinliklerin analitik çerçeve bağlamında benimsenen genelleme bileşenlerinden “Aritmetiği ve Niceliksel Muhakemeyi Genelleme” bileşenini yüksek oranda karşıladığı, “Örüntüler ve Fonksiyonel İlişki/Değişkenler” bileşeninin ise yer yer göz ardı edildiği görülmüştür. Ayrıca bu görev ve etkinliklerdeki genelleme durumlarının öğrencilere hazır olarak sunulduğu, öğrencilerin genellemeleri keşfetmeleri ve ifade etmelerine olanak sağlayan genelleme durumlarına büyük ölçüde yer verilmediği belirlenmiştir. Buna ek olarak ders kitaplarının tümünde genelleme durumlarının öğretim programına paralel olarak günlük hayatla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematik -- Öğretim (Orta)en_US
dc.titleCebirsel düşünmenin genelleme aracılığıyla geliştirilmesi perspektifinde ortaokul matematik ders kitaplarının incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 99 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record