Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBatu, Emine Sema
dc.contributor.authorKartal, Sezgin
dc.date.accessioned2003-07-16T16:51:42Z
dc.date.available2003-07-16T16:51:42Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3818
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164488en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, İstanbul ilinde zihin özürlü ve otistik çocuklara hizmet veren vakıflarda vakıf çalışanlarının vakıf çalışmalarına yönelik görüşlerini almaktır. Niteliksel olarak desenlenen bu araştırmada farklı vakıflarda çalışan altı kişi ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler tümevarımsal veri analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Tümevarımsal veri analizi sonucunda temalar haline dönüştürülen veriler, araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. Bulgular vakıf çalışanlarının, vakıf çalışmalarını yeterli bulmadıklarını ve kendilerine birçok yeni hedef saptadıklarını göstermiştir. Okullarında özel eğitim öğretmeni sıkıntısı çektiklerini belirten vakıf çalışanları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve devletten çeşitli beklentiler içinde olduklarını belirtmişlerdir. Bulgular, vakıfların aile eğitimi, işe yerleştirme gibi konularda sistemli programları olmadığını göstermektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, vakıf çalışmalarına ilişkin çeşitli önerilerin geliştirilmesini sağlamıştır. Öneriler arasında en fazla göze çarpanı vakıfların, okullarında özel eğitim öğretmeni çalıştırması önerisidir. Ayrıca, vakıflarda aile eğitimi ve iş eğitimine yönelik sistemli programların uygulanması da öneriler arasında yer almaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZihinsel özürlü çocuklar -- Eğitim -- Türkiye -- İstanbulen_US
dc.subjectOtistik çocuklar -- Eğitim -- Türkiye -- İstanbulen_US
dc.subjectVakıflar -- Personel -- Türkiye -- İstanbulen_US
dc.titleİstanbul ilinde zihin özürlü ve otistik çocuklara hizmet veren tüm vakıflarda çalışan vakıf üyelerinin vakıf çalışmalarına yönelik görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 83 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record