Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Umran
dc.contributor.authorAktürel, İhsan Evren
dc.date.accessioned2006-09-25T10:29:31Z
dc.date.available2006-09-25T10:29:31Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3829
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 195749en_US
dc.description.abstractBu araştırma, işitme engelli öğrencilere 11 hafta boyunca uygulanan fen bilgisi öğretimi sonucu öğrencilerde öğrenme oluşup oluşmadığının belirlenmesi için yapılmıştır. Bunun yanı sıra, meydana gelen öğrenmeyi açıklayıcı nitelikte olabilecek değişkenlerden; öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarından gelmeleri, işitme kaybı teşhis yaşları, işitme kaybı düzeyleri, cihazlandırma yaşları, engele ilişkin aile eğitimi almış olmaları, takvim yaşları, anne ve babaların eğitim düzeyleri ile öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığının saptanması üzerinde durulmuştur. Uygulamaya katılan 31 öğrenci geldikleri öğretim ortamlarına bağlı olarak iki farklı grup oluşturmuştur. Birinci grup işitme kaybı erken yaşta teşhis edilmiş, uygun cihazlandırması yapılmış, devam eden süreçte engele ilişkin aldığı aile eğitimini takiben özel eğitime başlanmış 12 işitme engelli öğrenciden meydana gelmektedir. İkinci grup ise işitme kaybının teşhisi ve uygun cihazlandırması zamanında yapılmamış, çoğunlukla aile eğitimi almamış ve özel eğitime daha geç başlanmış 19 işitme engelli öğrenciden meydana gelmektedir. Öğrencilerin öğrenme düzeylerine ilişkin veriler, öğretim öncesi ve sonrası uygulanan öntest-sontest sonuçlarından elde edilmiştir. Ön ve sontest farklarına ilişkin paired t-test sonuçlarına göre; uygulanan fen bilgisi öğretimi sonucu öğrenme gerçekleşmiş ve öğretim süreci sonunda hatırlanan bilgi miktarı yeterli düzeyde bulunmuştur. Independent t-test sonuçlarına göre; sontest sonuçları bakımından karşılaştırıldığında geldikleri eğitim ortamları farklı olan birinci grup öğrenciler ile ikinci grup öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu gözlenmiştir. Bulgulara göre; işitme engelli öğrencilerin cihazlandırma yaşlarına, engele ilişkin aile eğitimi almış olmalarına ve takvim yaşlarına ilişkin değişkenler ile öğrenme düzeyleri arasında ilişki olduğu saptanmıştır. işitme kaybının teşhis edildiği yaş, işitme kaybı düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyi ile öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasında ilişki saptanmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklaren_US
dc.subjectİşitme özürlü çocuklar -- Eğitim -- Değerlendirmeen_US
dc.subjectFen bilimleri -- Öğretimen_US
dc.titleİşitme engelli öğrencilerin fen öğretimine verdikleri yanıt ve öğrenci özellikleri bakımından incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 180 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record