Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorVuran, Sezgin
dc.contributor.authorÇelik, Semiha
dc.date.accessioned2009-09-01T16:38:06Z
dc.date.available2009-09-01T16:38:06Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3841
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 354142en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden paralel uygulamalar modeli kullanılarak zihinsel yetersizlik gösteren çocuklara, kavram öğretiminde doğrudan öğretim ve eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililik ve verimlilikleri araştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni çok, uzun, eski ve kalın kavramları, bağımsız değişkenleri ise doğrudan öğretim ve eşzamanlı ipucuyla öğretim olarak belirlenmiştir. Araştırma, özel eğitim hizmetlerinden yararlanan zihin yetersizlik tanısı almış dört denek ile yürütülmüştür. Çalışmada öğretilmesi hedeflenen dört kavram için, hem doğrudan öğretim hem de eşzamanlı ipucuyla öğretime göre öğretim oturumları planlanırken günlük yoklama, toplu yoklama ve izleme oturumları her iki öğretim yöntemi için de aym şekilde planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturan her kavram için 30'ar tane araç seti oluşturulmuş, her araç setinde hedef davranışı örnekleyen bir materyal, o kavramla zıt anlamlı olan kavramı örnekleyen bir materyal hazırlanmıştır. Araştırmanın tüm yoklama, uygulama ve izleme oturumlarında bu araç setleri kullanılmıştır. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla iki denekte bir kavram eşzamanlı ipucuyla öğretim kullanılarak öğretilirken, diğer iki denekte aynı kavramların öğretiminde doğrudan öğretim kullanılmıştır. Model gereği bağımsız değişkenlerin dönüşümü, ayın gün içinde iki bağımsız değişken bir saat arayla uygulanarak sağlanmıştır. Araştırmanın tüm oturumları özel bir rehabilitasyon merkezinin bireysel eğitim sınıfında ve bire-bir öğretim düzenlemesi biçiminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama sürecince, deneklerle haftada iki gün çalışılmış ve her uygulama gününde bir doğrudan öğretim oturumu, bir eşzamanlı ipucuyla öğretim oturumu olmak üzere iki öğretim oturumu ile bir sonraki öğretim oturumunun öncesinde günlük yoklama oturumu düzenlenmiştir. Araştırmanın uygulama oturumlarında tüm tepkilerin doğru olması halinde, yanlış tepkilerin olması halinde ikinci bir denemenin yapılması nedeniyle maksimum 20 deneme gerçekleştirilmiştir. Her araç seti ile birinci denemede öğrencilerin doğru tepkileri sözel olarak pekiştirilirken yanlış tepkileri görmezden gelinerek aynı araç seti ile bir deneme daha gerçekleştirilmiştir. İkinci denemede de yanlış tepki oluşmuşsa bir sonraki araç seti ile uygulama oturumuna devam edilmiştir. Günlük ve toplu yoklama oturumları ile izleme oturumlarında ise denekler, oturumun sonunda katılımları için sözel olarak pekiştirilmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZihinsel özürlü çocuklar -- Eğitimen_US
dc.subjectKavram öğrenmeen_US
dc.titleZihinsel yetersizlik gösteren çocuklara kavram öğretiminde doğrudan öğretim ve eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililik ve verimliliklerin karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 189 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record