Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSak, Uğur
dc.contributor.authorAyas, M. Bahadır
dc.date.accessioned2010-11-25T15:35:03Z
dc.date.available2010-11-25T15:35:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3877
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 181872en_US
dc.description.abstractBu araştırmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıklarının değerlendirilmesi ve üstün zekâlılar eğitim programlarına bilimsel anlamda yetenekli öğrencilerin seçiminde kullanılmak üzere tasarlanmış Bilimsel Üretkenlik Testi (BÜT)’ nin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Araştırmaya toplam 394 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan 275’ i Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP)’ na başvuran öğrencilerden, 119’ u ise Bilecik ili, Bozüyük ilçesine bağlı 4 ilköğretim okuluna devam eden altıncı sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerle BÜT’ ün psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre BÜT’ ün Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. BÜT’ te yer alan alt test -toplam test korelasyonları .35 ile .72 arasında değişmektedir. Katılımcılara ait testler iki farklı puanlayıcı tarafından okunmuş ve puanlayıcılar arası güvenirlik katsayıları alt tes puanları için .82 ile .91 arasında bulunmuştur. BÜT’ ün ölçüt geçerliği analizleri için Matematik ve Fen Teknoloji ders notları kullanılmıştır. Hesaplanan ölçüt geçerlik katsayıları Matematik dersi için .47 ve Fen Teknoloji dersi için .45 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği için ayrıca Matematiksel Yetenek Testi (MYT) sonuçlarına bakılmış ve ölçüt geçerlik katsayısı .48 olarak bulunmuştur. BÜT’ün ayırt edicilik geçerliği için ÜYEP’ e başvuran öğrencilerin MYT puanları kullanılmıştır. Buna göre BÜT’ ün toplam öğrenci kütlesinin %78.5’ ini, matematik alanında üstün yetenekli grubun ise % 82,4’ ünü doğru bir şekilde sınıflandırdığı belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel eğitimen_US
dc.subjectÇocuklar -- Zeka düzeylerien_US
dc.subjectYaratıcı yetenek, Çocuklardaen_US
dc.subjectÇocuklar -- Zeka testlerien_US
dc.titleBilimsel üretkenlik testinin ilköğretim 6. sınıf düzeyinde psikometrik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 81 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record