Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYürük, Ayşe Tülin
dc.date.accessioned2014-08-06T18:59:28Z
dc.date.available2014-08-06T18:59:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/396
dc.description.abstractUzun bir süredir ABD’de işletme okullarının öğretim programlarında pazarlama öğrencilerinin ihtiyaçları olan hukuk bilgisini vermeye yönelik olarak pazarlama hukuku veya benzer isimli bir ders yer almaktadır. Derse, ders kitabına ve bunların içeriğine ilişkin olarak öğretim üyeleri, meslek kuruluşları ve meslek elemanları arasında gerçekleşen işbirliği ve yapılan tartışmalar yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Türkiye’de de benzer nitelikte bir ders pazarlama mevzuatı adı ile meslek yüksekokulları öğretim programlarında yer almakla birlikte, benzer çalışmalara rastlanmamaktadır. Makalenin amacı bu tür çalışmalar yapılarak sonuçlarının tartışılmasını ve böylece daha sağlıklı bir sonuca ulaşılmasını önermektir.en_US
dc.description.abstractFor a long time there have been marketing law or similarly named courses in business school programs in the USA, which are designed to give marketing students the legal knowledge they need. Collaborative studies by scholars, professional institutions and marketing professionals resulted in workshop reports and discussions regarding the courses, their textbooks and content. These reports have been published and presented to the public. Despite the fact that there is a similar course named marketing legislation in Turkish vocational schools, studies or discussions on the course content are not widely available. This article proposes that collaborative studies and analyses about this course will result improved education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİsletme Hukukuen_US
dc.subjectPazarlama Hukukuen_US
dc.subjectPazarlama Mevzuatıen_US
dc.subjectBusiness Lawen_US
dc.subjectMarketing Lawen_US
dc.subjectMarketing Legislationen_US
dc.titlePazarlama Hukuku Dersinin Kapsamı ve İçeriği Nasıl Belirlenmeli?en_US
dc.title.alternativeHow Should the Scope and Content of Marketing Law Courses be Determined?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record