Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSak, Uğur
dc.contributor.authorAyas, M. Bahadır
dc.date.accessioned2018-03-23T10:49:18Z
dc.date.available2018-03-23T10:49:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3994
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 470519en_US
dc.description.abstractYaratıcılık c?alıs?malarını olumsuz yo?nde etkileyen fakto?rlerin bas?ında yaratıcılık o?lc?me arac?larının sınırlılıkları gelmektedir. Yaratıcılık o?lc?me arac?larındaki sınırlılıkların bas?ında alana o?zgu? modern yaratıcılık tanımları ile uyumlu o?lc?me arac?larının sayısının c?ok az olması ve bu o?lc?me arac?larının psikometrik o?zelliklerinin yetersiz olması gelmektedir. Bilimsel yaratıcılık bag?lamında du?s?u?nu?ldu?g?u?nde ilkokul o?g?rencilerine yo?nelik c?ok az sayıda bilimsel yaratıcılık testi bulunmaktadır. Var olan c?ok az sayıdaki bu testlerinin ise psikometrik o?zelliklerinin yeterli du?zeyde olmadıg?ı go?ru?lmektedir. Bu bag?lamda, mevcut c?alıs?manın amacı, bilimsel yaratıcılıg?ı ac?ıklamak ic?in gelis?tirilmis? olan Bilimsel Yaratıcılıg?ın I?kili Arama Modeli (Sciencetific Discovery as Dual Search-SDDS) temelinde 3, 4 ve 5. sınıf o?g?rencilerine yo?nelik bir bilimsel yaratıcılık testi gelis?tirmektedir. SDDS'ye go?re gelis?tirilen Bilimsel U?retkenlik Testi 3, 4 ve 5. Sınıflara Uygun Formu (BU?T 3-5), hipotez gelis?tirme ve deney tasarlama biles?enlerinden olus?maktadır. Testte fizik, kimya ve biyoloji alanlarında 4 ac?ık uc?lu madde yer almaktadır. BU?T 3-5'in gelis?tirilme su?recinde, 10 uzman o?g?retmenin katıldıg?ı 10 oturumda, kuramsal alt yapıya uygun c?ok sayıda madde gelis?tirilmis?tir. Madde havuzundan uzman go?ru?s?u?, o?n deneme uygulaması ve pilot uygulama ile sec?ilen maddelerden bir uygulama formu olus?turulmus?tur. Uygulama formu 647 o?g?renciye (166 bes?inci sınıf; 251 u?c?u?ncu? sınıf; 220 do?rdu?ncu? sınıf) uygulanmıs? ve bulgular ıs?ıg?ında madde sec?imi yapılarak testin son hali elde edilmis?tir. Aras?tırmanın bulguları ile BU?T 3-5'in iki biles?enli yapısı deneysel olarak kanıtlanmıs?, ayırt edicilik gec?erlig?i ve uyum gec?erlig?i deg?erleri yeterli du?zeyde bulunmus?tur. Testin ic? tutarlık ve puanlayıcılar arası gu?venirlig?inin ise yu?ksek oldug?u go?ru?lmu?s?tu?r. Aras?tırmanın bulgularına go?re BU?T 3-5 gec?erlig?i ve gu?venirlig?i deneysel olarak kanıtlanmıs? bir bilimsel yaratıcılık testidir. BU?T 3-5 o?zel yeteneklilere yo?nelik programların etkilerinin deg?erlendirilmesinde, bu tu?r programlara o?g?renci sec?imlerinde ve bilimsel yaratıcılıg?ın gelis?imsel olarak incelenmesinde kullanılabilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcı düşünce -- Öğretimen_US
dc.subjectYaratıcı yetenek, Çocuklardaen_US
dc.titleBı?lı?msel u?retkenlı?k testı?nı?n 3, 4 ve 5. sınıf o?g?rencı?lerı?ne uygun formunun gelı?s?tı?rı?lmesı? ve o?n psı?kometrı?k o?zellı?klerı?nı?n ı?ncelenmesı?en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage141 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record