Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBalpınar, Zülal
dc.contributor.authorŞekeroğlu, Nazlı
dc.date.accessioned2014-05-26T17:48:32Z
dc.date.available2014-05-26T17:48:32Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4053
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8810en_US
dc.description.abstractBu tezin genel amacı; Türkçe ve İngilizce'de kipleri (kipli yapıları) anlatmada kullanılan gramatik yapıları karşılaştırmak ve aralarındaki ortak anlatım biçimlerini bulmaktır. Ayrıca İngilizce'de ki kipli yapıların Türk öğrenciler tarafından hangi sırayı izleyerek kullanıldığı ve bu kullanım sı rasının bu yapıların kullanım sıklıklarıyla (frekans) ilgili olup olmadığı araştırılmıştır. I. bölümde tezin amacı, problem ve sınsırlılıklar verilmiştir. II. bölümde İngilizce'de kullanılan kip anlatan yapılar anlamsal (semantic) açıdan ele alınmıştır. III. bölümde Türkçe'de İngilizce'de ki kip anlatan yapıları anlatmada kullanılan gramatik yapılar ele alınmıştır. Kullanılan bu gramatik yapılar arasındaki kullanım ortaklığı da bu bölümde vurgulanmış. Ortaklığın Türkçe ile İngilizce arasındaki gramatik, İngilizce'de ise anlam sal olduğu ayrıca belirtilmiştir. IV. bölümde sorulan sorulara cevap bulmak için yapılan testler, istatistikler, deneklerin seçimi, testlerin yapılışı ve değerlendirilmesi açıklanmıştır. V. bölümde testler sonucunda elde edilen veriler tablolar yardımıyla belirtilmiştir. VI. bölümde sonuçlar tartışılmış, sorulan sorulara cevap bulunup bulunmadığı incelenmiş ve bu konuda yapılacak araştırmalar için öneriler getirilmiştir. ler getirilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dilien_US
dc.subjectDilbilgisien_US
dc.titleThe use of English modal auxiliaries by Turkish EFL studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 92 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record