Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKonrot, Ahmet
dc.contributor.authorOdabaşı, Ferhan
dc.date.accessioned2014-05-26T17:48:46Z
dc.date.available2014-05-26T17:48:46Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4054
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8818en_US
dc.description.abstractYabancı dil öğretiminde öğrencilerin yaptıkları hatalar, irdelenip, geri dönüt olarak kulllanılabildikleri taktirde, dil öğretiminde iyiye doğru bir aşama söz konusudur. Hatalar, düzeltilmediklerinde öğrencide yerleşik, kendilerini yineleyen öğretim yaşantıları halinde kalırlar. Birer geri dönüt olarak kullanılabilecek hataların düzeltiminde haliyle bazı sınırlılıklar söz konusudur. Değişik hata düzeltim yöntemleri, beraberinde, aşırı zaman tüketimi, öğrencinin kendi kendini değerlendirememesi ve ya öğrenciye bilginin hazırelden verilmesi gibi konularıda getirirler. Yabancı dil öğretimini hata düzeltiminde bulunurken, sınıfın dil eğitimindeki konumunu, zaman sorununu ve öğrencinin dil yetisini kullanabilme unsurunu göz önüne alan bir düzeltim yöntemi geliştirmelidir. Bu yöntem haliyle sözel anlatım veya yazılı anlatım derslerine göre değişebilir. Günümüz İngiliz dili eğitimi metotları öğrencinin yazılı anlatımında kendi kendini düzeltmeye, bir nevi tashihe yüreklendirilmesini öngörmektedir. Kırmızı kalem işaretleri ile dolu bir kağıt yerine öğrencinin kendi ka ğıdını birkaç kez okuyarak hata sayısını azaltması beklenmektedir. Öğretmen kontrolünü en aza indirgemek elbetteki gerek zaman kullanımı bakımandan, ge rek öğrencinin daha aktif bir öğrenme sürecine girmesi bakımından çok istenilen bir unsurdur. Ancak öğretmen kontrolünün çok daha az olması acaba öğrenciyi gereken aktif bir sürece misokar, yoksa tamamen bir başıboşluk içinde bildiğinden de mi yoksun kılar? Bu tez çalışması bu soruyu irdelemektedir. İki ayrı hata düzeltim yöntemi uygulanan bu araştırmanın amacı, İngilizce dilbilgisi düzeyleri aynı olan iki grubun, iki değişik yöntemle; 1. Öğretmen Kontrolü Olmayan Kendi Kendini Düzeltme Yöntemi, 2. Öğretmen Kontrollü Kendi Kendini Düzeltme Yöntemi hata sayılarını hangi oranda aza indirgeyebileceklerini göstermektedir. Araştırmanın denencesi öğrencilerin öğretmen kontollü bir düzeltim yönteminde daha başarılı olacağı ve hata sayılarını azaltacağıdır. Araştırma 1986-1987 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakülte si İngiliz Dili Öğretimi Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Yanlış kullanımen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Dilbilgisien_US
dc.titleThe EFL students self-correction performance in writing classesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIII, 84 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record