Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKocadoru, Yüksel
dc.contributor.authorSemerci, Mehmet
dc.date.accessioned2014-07-01T16:04:38Z
dc.date.available2014-07-01T16:04:38Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4102
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138100en_US
dc.description.abstractBilgisayar çağı dediğimiz 20. yüzyılda, globalleşmenin ve evrenselleşmenin gereği olarak yabancı dile olan gereksinim her gün biraz daha artmaktadır. Internet sayesinde dünyadaki bütün yazınsal kaynaklara anında ulaşmak söz konusu olmakta, ancak bir yabancı dil bilmek önkoşulu ile. Yabancı dilin bu denli önemli olması, bu konuda belli stratejilerin geliştirilmesini, belli hedeflerin tespitini, bu doğrultuda belli programların oluşturulmasını ve gerekli olan önkoşulların yerine getirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Özellikle dil öğretiminde öğrenci-öğretmen, amaç, yöntem, teknolojik gelişmelerin dil öğretimine kazandırılması, ortam, yeni öğretim modellerinin geliştirilmesi çok yönlü olarak ele alınıp incelenmesi gerekmektedir. Türkiye gibi öğrenilen amaç-dil ülkesinin uzak olduğu durumlarda ve farklı dil gruplarından gelmenin yarattığı zorluk ve bu konudaki sorunların da göz önüne alındığı durumlarda sorunların saptanması ve çözümleri de o derecede önem kazanmaktadır. Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde bu dile takınılan siyasi tavır, saptanan hedefler ve bu doğrultuda hazırlanan öğretim programları ile öğretim yöntemleri, öğretim araçları ve diğer gereksinimler sorunun ve çözümünün temel taşlarını teşkil etmektedir. Bu araştırmada yukarıda sözü edilen tüm bu sorunlar ayrıntılı olarak ele alınıp bu değerlendirmelerin ışığı altında süzgeçten geçirilip yapılan saptamalar gözönüne alınarak 8 yıllık zorunlu eğitim çerçevesinde yabancı dil olarak Almanca öğretimine yeni bir öğretim modeli önerilmektedir. Böylece yabancı dil olarak Almanca, gerçek anlamda öğretilme-öğrenilme ve okul dışı yaşama aktarılabilme olanağına kavuşacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil ve diller -- Öğretimen_US
dc.subjectAlman dili -- Öğretim -- Yabancılaren_US
dc.subjectEğitim politikası -- Türkiyeen_US
dc.titleYabancı dil öğretiminde eğitim politikası sorunu ve yeni bir yaklaşımen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 136 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record