Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlsever, Şeyda
dc.contributor.authorGençer, B. Bora
dc.date.accessioned2014-07-02T17:02:02Z
dc.date.available2014-07-02T17:02:02Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4165
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 195745en_US
dc.description.abstractİngilizce'de kelime dağarcığı ile ilgili yapılan araştırmalar, verimli iletişim için daha geniş kelime bilgisinin gerekli olduğunun kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte son zamanlarda oldukça artmıştır. Gerçek dil kullanım örnekleri toplamaya dayalı COBUILD gibi bazı projeler bize dilde kullanılan kelimelerin tek başlarına hareket etmediklerini, daha ziyade kelime öbekleri, kalıplaşmış ve yarı kalıplaşmış tümceler vs. halinde bulunduklarını göstermiştir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, İngilizce öğrenen Türk öğrencilerinin metin okuma çalışması yaparken kelime ortaklıklarına ne derece dikkat ettiklerini belirlemek ve bu konuda farkındalık arttırmaya yönelik bir eğitimin öğrencilerin algılama ve üretme seviyesinde kelime kullanımlarına bir etkisi olup olmayacağını ölçmektir. Çalışma, bilindik isimlerle birlikte sık kullanılan kelime ortaklıklarına metin okuma sırasında, bilindik oldukları için dikkat edilmediği ve bu kelime ortaklıklarının dil becerilerinde iyi kullanılamadıklarının saptanması üzerine hazırlanmıştır. Bu amaçla, anadili İngilizce olan bir öğretmene, Oxford Collocation Dictionary (2002) çalışma sayfalarından yararlanılarak 'Trafik' ve 'Eğitim' konuları altında sıkça kullanılan kelime ortaklıklarını içeren iki okuma metni hazırlatılmıştır. Ayrıca, 13'ü bu okuma parçalarıyla ilgili, biri üretime diğeri ise tanımaya dayalı, her biri 25'er cümleden oluşan iki test hazırlanmıştır. Çalışma, 18'er kişilik iki üst-orta seviyesinde İngilizce bilen öğrenci grubuyla yapılmıştır. Deney grubu olan öğrencilere normal çalışmaya ek olarak kelime ortaklıklarına dikkat etmenin önemi vurgulanmış ve bu konuda çalışma yapılmıştır. Kontrol grubuna ise normal okuma çalışması haricinde bir şey gösterilmemiştir. Yapılan ön test ve son testler sonucunda deney grubunun kontrol grubuna oranla her iki test tipinde de daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Söz dağarcığıen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Öğretimen_US
dc.titleRaising EFL learners' awareness of verb-noun collocations through chunking to extend their knowledge of familiar nounsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 68 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record