Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan, Fatma Hülya
dc.contributor.authorİstifçi, İlknur
dc.date.accessioned2010-06-02T16:56:22Z
dc.date.available2010-06-02T16:56:22Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4188
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 346326en_US
dc.description.abstractÖğretmen adaylarının okul ortamında öğretme şansına sahip oldukları öğretmenlik uygulamasının önemi ve evrenselliği tartışılamaz. Bu süreçte, rehber öğretim elemanları öğretmen adaylarının gelişmesinde önemli yeri olan kişiler arasındadır. Öğretmen adayı ve rehber öğretim elemanı arasındaki etkileşim araştırmacıların her zaman ilgisini çekmiştir. Rehber öğretim elemanı ve öğretmen adayları arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar genellikle gözlem sonrası görüşmeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar hem rehber öğretim elemanı hem de öğretmen adaylarının konuşmalarını söz eylem özellikleri, kişiler arasındaki güç ilişkisi ve rehber öğretim elemanlarının dönüt verirken sahip oldukları yaklaşım açısından incelemiştir. Bu çalışma gözlem öncesi görüşmelerde bulunan bir deneyimli ve bir deneyimsiz rehber öğretim elemanının yaklaşımını, bu yaklaşımın ders planları üzerindeki etkisini ve rehber öğretim elemanlarının kendi yaklaşımlarını nasıl algıladıklarını bulmak üzere düzenlenmiştir. Veri toplanmasındaki bu üçleme yöntemi daha güvenilir ve gerçekçi sonuçlara ulaşmak için yapılmıştır. Çalışmanın verileri iki rehber öğretim elemanının (her biri 6 öğretmen adayına rehberlik eden) gözlem öncesi görüşmelerini teybe kaydetme, öğretmen adaylarının ders planlarını toplama ve rehber öğretim elemanları ile yapılan görüşmelerdir. Gözlem öncesi yapılmış olan görüşmelerin çözümlenmesi "dinleme, açıklama, cesaretlendirme, yansıtma, tavsiye etme, problem çözme, uzlaşma, yönlendirme, ayarlama ve takviye etme" gibi rehber öğretim elemanlarının belli davranışlarına göre yapılmıştır. Veri çözümlemesinde Glickman, Gordon ve Ross-Gordon'un (2004) sımflandırması kullanılmıştır. Bununla birlikte, bazı davranışlar bu çalışmada ortaya çıkmış ve o davranışlar Constant Comparative Method yoluyla sınıflandırılmıştır. Ortaya çıkan davranışlar: "öğrencinin anlayıp anlamadığını kontrol etme, hatırlatma, espri ve örnek vermedir". Tüm davranışların kullanım sıklığı belirlenmiş ve listelenmiştir. Davranışların sıklığı bulunduktan sonra rehber öğretim elemanlarının yaklaşımı belirlenmiş, deneyimli ve deneyimsiz rehber öğretim elemanlarının yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, gözlem öncesi görüşmelerde rehber öğretim elemanlarının dönüt verdiği ders planları ve görüşmelerin çözümlemeleri rehber öğretim elemanlarının yaklaşımlarının etkisini bulmak için karşılaştırılmıştır. Son aşama olarak, rehber öğretim elemanlarının kendi yaklaşımlarının algılamaları ile ilgili olarak onlarla görüşmeler yapılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehber öğretmenleren_US
dc.subjectRehber öğretmenler -- Tutumen_US
dc.subjectRehberlik, Eğitimdeen_US
dc.titleA descriptive study on the styles of supervisors in pre-observation conferencesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 129 y. : tıpkıbs. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record