Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYavuz, Handan
dc.contributor.authorİpek, Hülya
dc.date.accessioned2006-12-26T10:49:42Z
dc.date.available2006-12-26T10:49:42Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4189
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 346328en_US
dc.description.abstractYabancı dil öğreniminde kaygının rolü pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Yabancı dilde kaygı üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla yabancı dil öğrenen öğrenciye odaklanmış ve kaygı düzeylerini tespit etmek için pek çok ölçek geliştirilmiştir. Ancak yabancı dil öğretmenlerinin yabancı dili öğretirken yaşadıkları kaygıları araştıran çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretmenlerinin yabancı dil öğretme kaygısını ölçen bir ölçek geliştirmektir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada yabancı dil öğretmelerinin yabancı dili öğretirken kaygı hissetmelerine neden olan durumlar tespit edilmiştir. Veriler günlük ve yarı kontrollü mülakatlar ile toplanmıştır. Çalışmaya 32 yabancı dil öğretmeni katılmıştır. Sonuçlar yabancı dil öğretmenlerinin çeşitli durumlarda kaygı hissettiklerini göstermiştir. İkinci aşamada yabancı dil öğretme kaygısını ölçen bir ölçek geliştirilmiş ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği sınanmıştır. Ölçek maddelerini oluşturmak için 3 kaynaktan faydalanılmıştır: 1. Birinci aşamada elde edilen veriler, 2. Yabancı Dil Kaygı Ölçeği, 3. Öğretmenler için İngilizce Öğretme Kaygısı Ölçeği. Çalışmanın sonunda beşli likert tipi, 26 maddelik ve 5 faktörlük bir ölçek elde edilmiştir. Faktörlerin toplam varyansı 61.17 ve ölçeğin güvenilirliği .9173 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, geliştirilen Yabancı Dil Öğretme Kaygısı Ölçeğinin yüksek oranda güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil ve diller -- Öğretim -- Psikolojik yönleren_US
dc.titleForeign language teaching anxietyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 100 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record