Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaşar, A. Banu
dc.contributor.authorBaşar, Mehmet
dc.date.accessioned2014-08-07T11:02:35Z
dc.date.available2014-08-07T11:02:35Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/423
dc.description.abstractSosyal sorumluluk raporları, yıllık faaliyet raporlarında ya da ayrı raporlarda işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerinin boyutlarının gösterildiği işletme içi ve işletme dışı menfaat sahiplerine finansal ve finansal olmayan bilgi sunan raporlardır. Son zamanlarda sosyal sorumluluk ile ilgili bilgi, işletmelerin yıllık faaliyet raporlarında yer almaya başlamıştır. Sosyal sorumluluk raporlaması uygulamaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve hatta sektörler arasında bile farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülke işletmelerinin sosyal ve çevresel raporlama modellerine ilişkin çok az ampirik araştırma mevcuttur. Bu çalışmada Türkiye’de sosyal sorumluluk raporlamasının mevcut durumunun niceliksel ve niteliksel göstergeler olarak ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma İMKB 100 endeksine giren şirketlere yönelik doküman incelemesi yoluyla yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractSocial responsibility reports can be defined as the provision of financial and non financial information relating to an organisation’s interaction with its physical and social environment, as stated in corporate annual reports or separate social reports. Information on social responsibility has started to appear in corporate annual reports in recent years. Social responsibility reporting practices are different between developed and developing countries and the nature and patterns of reporting vary between different sectors. Besides that the literature has provided little emprical examination of patterns of social responsibility reporting in newly indusrialized countries. For this reason this study aims on current situation of social responsibility practices as qualitative and quantitative indicators in Turkey. The research has been done by document research aimed at firms which are in ISE 100 index.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Sorumluluk Raporlamasıen_US
dc.subjectSürdürülebilirlik Raporlamasıen_US
dc.subjectSosyal Ve Çevresel Raporlamaen_US
dc.subjectIMKB 100en_US
dc.subjectSocial Responsibility Reportingen_US
dc.subjectSustainability Reportingen_US
dc.subjectSocial and Environmental Reportingen_US
dc.subjectISE 100en_US
dc.titleSosyal Sorumluluk Raporlaması ve Türkiye’deki Durumuen_US
dc.title.alternativeSocial Responsibility Reporting: The Case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record