Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKuru Gönen, S. İpek
dc.contributor.authorFakazlı, Özlem
dc.date.accessioned2016-06-16T10:39:28Z
dc.date.available2016-06-16T10:39:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4266
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 384168en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın öncelikli amacı, İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten üniversite okutmanlarını yansıtmalı öğretim araçlarını kullanarak yansıtmalı öğretime katmak ve onların bu katıldıkları yansıtmalı öğretim uygulamalarıyla ilgili algılarını öğrenmektir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için, Kastamonu Üniversitesi'nin Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten sekiz üniversite okutmanı çalışmaya katıldı. Yansıtmalı öğretimin düzenli ve sistematik uygulanması için, yansıtmalı günlük, yansıtmalı video analizleri ve meslektaş ile görüşme, yansıtmalı öğretim araçları olarak kullanıldı. Çalışmanın uygulanmasından önce, katılımcılar yansıtmalı araçları nasıl kullanacakları konusunda eğitildi. Bu eğitim boyunca, katılımcılara yansıtma kavramı, yansıtmalı öğretimin önemi ve çalışmanın yöntemi konusunda gerekli bilgiler verildi. Bu eğitimden sonra katılımcılar onlara önceden verilen kılavuz ilkeler doğrultusunda yansıtmalı öğretim araçlarının her birini kullandılar. Verilerin toplanması için, niteliksel araştırma araçları kullanıldı. Katılımcılar yansıtmalı öğretim araçlarıyla yansıtmalı öğretim uygulamasına katıldıktan sonra, onlardan her bir aracın kullanımı ile ilgili görüşlerini yazmaları istendi. Buna ek olarak, bu yansıtmalı öğretimler ve yansıtmaları araçların kullanımı hakkında ne hissettiklerini ve düşündüklerini öğrenmek amacıyla katılımcılara bir algı anketi uygulandı. Son olarak, yansıtıcı görüşler ve algı anketi aracıyla toplanan veriyi desteklemek için, katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. Niteliksel veri, "Sürekli Karşılaştırma Metodu" (Constant Comparison Method) kullanılarak analiz edildi. Çalışmanın sonuçları, tüm üniversite okutmanlarının çalışmadan büyük ölçüde faydalandığını ve çeşitli yansıtmalı araçlar kullanarak katıldıkları yansıtmaları öğretim uygulamalarından oldukça memnuniyet duyduklarını ortaya koydu. Okutmanlar, bu uygulamaların verimli olduğunu düşündü. Yansıtmalı öğretim uygulamalarına katılmanın, öğretmenlik becerileri üzerine farkındalık kazanmak, kendini değerlendirmek ve profesyonel gelişimi artırmak için önemli bir fırsat olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, sonuçlar katılımcıların çalışma boyunca kullandıkları tüm yansıtmalı araçlarla ilgili pozitif düşündüklerini gösterdi. Fakat bir kaç katılımcı yansıtmalı günlük ve video kayıtları ile ilgili bazı zorluklardan bahsetti. Yansıtmalı düşünce yolu olan günlük ve video kullanımının çok zaman, çaba ve sorumluluk gerektirdiğini bildirdiler. Ama meslektaşları ile görüşme yapmak hakkında hiç bir negatif algı ortaya çıkmamıştır. Çalışmanın sonunda, yansıtmalı öğretim uygulamaları, katılımcıların yansıtmalı öğretim fikirlerini gelecek profesyonel eylemlerinde uygulamak için motivasyonlarını ve heveslerini artırdı. Sonuç olarak, katılımcılar yansıtmalı öğretimin öğretmenlerin gelişimi için etkili bir metot olduğunu ve bunun çeşitli yollarla ya da araçlarla uygulanabileceğini farkına vardılar. Ayrıca, bu yansıtmalı öğretim uygulamalarının sistematik bir şekilde uygulanırsa, profesyonel gelişime katkıda bulunabileceğini fark ettiler. Sonuçlar, önceki çalışmalar doğrultusunda tartışıldı. Çalışmanın sonuçları ışığında, yansıtmalı öğretimin etkili kullanılması için uygulamalar sunuldu ve ileriki çalışmalar için önerilerde bulunuldu.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBireyselleştirilmiş öğretimen_US
dc.subjectVideo, Eğitimdeen_US
dc.titleReflection on reflection : EFL university instructors' perceptions on reflective practiceen_US
dc.title.alternativeYansıtma üzerine yansıtma: İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten okutmanların yansıtmalı öğretim uygulamaları üzerine algıları.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 164 yaprak : resim + 1 DVD.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record