Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Belgin
dc.contributor.authorKovaç, Bener
dc.date.accessioned2017-08-23T09:58:16Z
dc.date.available2017-08-23T09:58:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4282
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 434798en_US
dc.description.abstractİkinci dil öğrenimi karmaşık bir süreçtir ve sadece kelime bilgisi ve dilbilgisi yapılarının kazanılmasını değil, aynı zamanda iletişim becerilerinin geliştirilmesini ve kültür bilincini de içerir. Bazı öğrenciler ikinci bir dil öğrenmede kendilerini güvende hissederken diğerleri süreci tehditkar bulurlar ve dil sınıfında aşırı kaygı Yaşayabilirler. Kaygı, bir yabancı dili öğrenmede büyük etkiye sahiptir. Bu çalışma, Kosova'daki Türk lise öğrencilerinin yabancı dil sınıf kaygısının düzeyini araştırmıştır. Çalışmada öğrenenlerin kaygı düzeyleri arasında başarı açısından, birden fazla dil bilmek ve lise türüne göre farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma, dört farklı lisede 169 İngilizce öğrenen öğrenci ile yürütülmüştür; Teknik Lise, Ekonomi Lisesi, Tıp Lisesi ve Fen Lisesi. Veriler öğrencilerin kaygı düzeylerini belirlemek için istatistiksel olarak analiz edilen FLCAS ölçeği ile toplanmıştır.Anket, deneklere farklı sınıf ortamlarında düzenli ders saatlerinde verilmiştir. Kaygı seviyeleri ile başarı arasındaki ilişkiyi saptamak için öğrencilerin dönem sonu ders notları öğretmenlerden elde edilmiştir. Analiz sonuçları, İngilizce öğrenen öğrencilerin genelde orta düzeyde dil kaygısı yaşadıklarını ortaya koymuştur. Tek dilli ve çok dilli öğrencilerin yabancı dil kaygı düzeyleri ile başarı seviyesi arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Okul türüne göre yabancı dil öğrenen lise öğrencilerinin kaygı düzeyleri de birbiriyle istatistiksek olarak anlamlı bir şekilde ilişkili bulunmamıştır. Araştırmanın sonuçları, kaygının Kosova'da olumsuz bir psikolojik olgu oluşturmadığını göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİkinci dil edinimien_US
dc.titleForeign language learning anxiety of high school students in Kosovoen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 49 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record