Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYakut, İbrahim
dc.contributor.authorTürkoğlu, Tuğba
dc.date.accessioned2016-11-16T09:46:51Z
dc.date.available2016-11-16T09:46:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4384
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 399755en_US
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, müşterilerin ürün ve hizmetler hakkında görüş, yorum ve değerlendirmelerini internet üzerinden paylaşma imkânı sunmuştur. Müşterilerin bu ürünleri değerlendirirken birden fazla ölçütü dikkate alarak değerlendirmesi yaygın bir uygulamadır ve bu şekilde müşterilerden toplanmış veriler de mevcuttur. Çoklu ölçüt müşteri değerlendirmelerinde veri madenciliği yöntemleri kullanılarak, müşteri beklentilerinin ve profillerinin etkili bir şekilde analizi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada çoklu ölçüt oy değerlerinin veri madenciliği yöntemleri kullanılarak nasıl inceleneceğine odaklanılmıştır. Havayolu yolcularının uçuş deneyim değerlendirmeleri ele alınarak, yolcu eğilimleri tespit edilmeye çalışılmış ve yolcu profillerinin nasıl oluşturulacağı tartışılmıştır. Özellik tabanlı ve benzerlik tabanlı kümeleme yaklaşımlarıyla veriler incelenmiştir. Özellik tabanlı yaklaşımda, müşteriler seçilen özelliklere göre gruplandırılırken ikinci yaklaşımda probleme özgü benzerlik tabanlı kümeleme algoritmaları önerilmiştir. Önerilen kümeleme yöntemlerinde her bir kullanıcı için hesaplanması gereken benzerlik skoru tanımlanmış ve bu skora göre karakteristik kullanıcılar belirlenmiştir. Yolcular, karakteristik kullanıcılara olan benzerliklerine dayanarak, gruplandırılmıştır. Bu yöntemle elde edilen her bir küme için ReliefF algoritması uygulanarak niteliklerin yolculara göre önem sırası belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÇoklu ölçüt oy değerleri üzerinden veri madenciliğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 45 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record