Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlu, Mehtap, 1966-
dc.contributor.authorÖztaş, Esin, 1971-
dc.date.accessioned2015-10-15T05:16:35Z
dc.date.available2015-10-15T05:16:35Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4527
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 339882en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ilaç ön maddesi olarak sentezlenmiş olan üç farklı 9 Sübstitüe Fenantren türevieri, Ames / Salmoneıla / Mikrozom Test yöntemi kullanılarak, Salmonella typhmurium TA 98 ve TA 100 suşları yardımı ile mutajenik potansiyelleri açısından test edilmiştir. Bunun için, her iki suş, mikrozomal enzimler içeren metabolik aktivasyon (S9) varlığında ve yokluğunda, her bir test maddesinin beş ayrı dozu ile iki bağımsız deneyle araştırılmıştır. S9 yokluğunda, pozitif kontrol olarak TA 98 için, 4-nitro-o-fenilendiamin (NPD) ve TA 100 için sodyum azid (AZD), S9 varlığında ise, her iki suş için 2-Aminofluorene (2-AF) kullanılmıştır. Negatif kontroller için, dimetil sülfoksit (DMSO) ve spontan kontrol grupları kullanılmıştır. Test sonuçları, yapılan bu iki deneyin ortalaması alınarak, pozitif ve negatif kontrol grupları ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre, test maddelerinden, 9-[4,5-di-(4-metoksifenil)-2H-imidazol-2-il]-fenantren'in TA 98 için, S9 yokluğundamutajenik aktiviteye sahip olduğu, TA 100 için ise, S9 varlığında mutajenik etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 9-[2H-benzotiazol-2-il]-fenantren maddesinin, S9 yokluğunda her iki suş için de mutajenik aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur. 9-[1H-fenantro-(9,10-d)-imidazol-2-il]-fenantren'in ise, TA 100 için mutajen olmadığı ancak, TA 98 için mutajen olduğu tespit edilmiştir. Gözlenen mutajenik etkinin, metabolik aktivasyona bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAmes testien_US
dc.subjectMutagenisiti testien_US
dc.subjectPolisiklik aromatik hidrokarbonlaren_US
dc.titleBazı 9-sübstitüe fenantren türevlerinin mutajenik aktivitelerinin ames/salmonella/mikrozom testi ile araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 64 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record