Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTüre, Cengiz
dc.contributor.authorGençler-Abeş, Gülnur
dc.date.accessioned2007-07-17T09:06:15Z
dc.date.available2007-07-17T09:06:15Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4546
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 356192en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ülkemizde doğal olarak yayılış göstermekle birlikte bilimsel özellikleri tam olarak bilinmeyen ve sekonder olarak taşındıkları ülkelerde istilacı bir tür olan Epilobium hirsutum L. türünün ülkemizin batısındaki farklı fitocoğrafik bölgelerin etkisi altındaki alanlarda yayılış gösteren populasyonlarının taksonomik açıdan önem taşıyan morfometrik, ekolojik ve bazı biyolojik özellikleri belirlenerek istatistiksel programlar yardımıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca türün fenolojik özellikleriyle birlikte aynı habitatı paylaştığı diğer flora elemanları da tanımlanmıştır. Elde edilen verilere göre iklimsel verilerden sıcaklık ve yağışın bitkinin gelişiminde eşit rol aldığı, atmosferik nemin yayılış üzerinde temel sınırlayıcı faktörlerden olduğu belirlenmiştir. Işıklı ortamların ve sulak alanların indikatörü olan E.hirsutum'un tohumlarının en iyi çimlendiği koşul 300C civarı, aydınlık ve şoklanmış tohum, en az çimlenmenin ise daha sıcak ortam, karanlık ve şoklanmamış tohum koşullarında olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiki analizlerde, sepal uzunluğu ile vejetasyonun tepe tacı kapalılığı arasında ise negatif bir ilişki, çiçek sayısı, kapsül sayısı ve tohum sayısı karakterlerinde ise vejetasyonun tepe tacı kapalılığının belli bir yüzdesine kadar artış, bir noktadan sonra düşüş olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüylü yakıotuen_US
dc.subjectTohumlaren_US
dc.subjectFilizlenmeen_US
dc.titleBatı Anadolu'da yayılış gösteren Epilobium Hirsutum L. (Onagraceae)'nin morfometrik ve ekolojik özelliklerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 104 s. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record