Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSay, Rıdvan
dc.contributor.authorAkdamar, Handan Açelya
dc.date.accessioned2007-07-25T10:34:22Z
dc.date.available2007-07-25T10:34:22Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4548
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 356497en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, hiyaluronik asit (HA) Streptococcus equi spp. bakterisinden fermantasyon tekniği kullanılarak üretilmiş, üretilen süpernatantın içerdiği HA tayini Reflaktometrik İnterferans Spektroskopi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Üretilen HA'nın saflaştırılması amacıyla biyolojik sistemlerle uyumlu ve HA için yüksek seçiciliğe sahip D-glukoronik asit bellekli polimerler (MIP) sentezlenip karakterize edilmiştir. D-glukoronik asit bellekli bu polimerlerin HA ayırımındaki etkinliği, HA'nın sulu çözeltilerinden adsorpsiyon çalışmalarıyla saptanmıştır. Bu amaçla denge adsorpsiyon zamanı ve derişim adsorpsiyon kapasitesi ilişkisi ortaya konulmuş ve D-glukoronik asit bellekli yapay ayırma reseptörlerinin HA molekülüne seçiciliği Scatchard analizi ile ortaya konulmuştur. Ayrıca bu yapay reseptörlerin HA ayırmada tekrar tekrar kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın son aşamasında HA'nın çözelti ve nanofiber formlarının yara tedavisi üzerindeki etkileri incelenmiş ve tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYara iyileştirmeen_US
dc.subjectBaskılanmış polimerleren_US
dc.subjectMoleküler baskılamaen_US
dc.titleHiyaluronik asit saflaştırılması ve yara iyileştirme amaçlı kullanımıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 66 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record