Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanyalı, Filiz
dc.contributor.authorArtagan, Öge
dc.date.accessioned2015-10-12T15:31:40Z
dc.date.available2015-10-12T15:31:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4564
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 547718en_US
dc.description.abstractSistematik çalışmalarında birçok canlı türünün sınıflandırılması morfolojik özellikleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Ancak son yıllarda artan çevre kirliliği ve iklim değişiklikleri canlının morfolojik özelliklerinde değişikliklere neden olmaktadır.Türlerin tanımlanması, genetik uzaklığın belirlenmesi ve polimorfizmin saptanmasında morfolojik özelliklerin yanında moleküler işaretleyicilerin kullanılması, oldukça önemlidir. Rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RAPD-PCR) tekniği ekonomik, hızlı olması ve genomik bilgiye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle genetik uzaklıkların belirlenmesi için tercih edilmiştir. Bu çalışmada, bazı Tabanus türlerinden izole edilen DNA'ların 20 primerle amplifikasyonu denenmiştir. Denenen primerlerden 3 tanesinin verdiği amplifikasyon sonuçlarına göre bu türlerin, birbirine olan uzaklık dereceleri belirlenmiştir. RAPD-PCR tekniği Tabanus türleri için genetik uzaklıkların belirlenmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSığırsineğigilleren_US
dc.subjectDNA polimerazlaren_US
dc.subjectFilogenien_US
dc.subjectPolimer zincir tepkimesien_US
dc.titleBazı Tabanus (Tabanidae : Diptera) türlerinin DNA'larının RAPD-PCR tekniği ile incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 46 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record