Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAfşar, Muharrem
dc.contributor.authorTopal, Hanife
dc.contributor.authorAfşar, Muharrem
dc.contributor.authorTopal, Hanife
dc.date.accessioned2014-07-02T12:08:12Z
dc.date.available2014-07-02T12:08:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/45
dc.description.abstractBankacılıkta Basel uzlaşıları, 1988’den bu yana global finansal sistemi şekillendiren ve düzenleyen en önemli yapılar olmuşlardır. Uluslararası para ve finans sisteminin işleyişini regüle edecek genel kabul görmüş bir finansal düzenleme son yirmi yıldır dünyanın gelişmiş ülkelerinin ortak çabası olmuştur. Bugüne kadar Basel Uzlaşılarının etkilerini konu alan çalışmaların tümü Basel Uzlaşısının içerisinde genellikle tek tek kriterlerin etkileri üzerinde durmuştur. Özellikle Uzlaşının etkilerini bir bütün olarak ele alan aynı zamanda karşılaştırmalı olarak inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bundan dolayı, çalışmamızda Basel II Uzlaşısının Türk Bankacılık sektörüne muhtemel etkileri bütünsel bir bakış açısıyla ele alınırken aynı zamanda Avrupa Birliği bankacılık sektörü üzerine Basel II’nin etkileri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada SWOT-AHP modeli kullanılmıştır. Basel II Uzlaşısının Türk Bankacılık sektörüne uygulanması esnasında izlenebilecek strateji ve politikalar önerilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractBasel II, Türk Bankacılık Sektörü, AB Bankacılık Sektörü, SWOT-AHP Abstract: Basel Accords in banking have been the most important regulatory structures shaping and regulating global financial system since 1988. Making international financial standards to regulate the functioning of international money and financial systems has been the common effort of developed countries in the last 20 years. Until today, all of the academic work on the effects of Basel II regulations has dealt with the effects of the criterias one by one on a single basis. Particularly, we have not found any work examining the effects of Basel II regulation as a whole and in a comparative way. For this reason, in this study, while the potential effects of Basel II regulations on Turkish Banking sector have been considered with a comprehensive point of view, at the same time those potential effects have been comparatively analyzed with the effects of Basel II rules on EU banking sector. In the study SWOT-AHP methodology has been used. Some policies and strategies have been suggested for the beneficial and correct implementation of Basel II to Turkish banking sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectTürk Bankacılık Sektörüen_US
dc.subjectAB Bankacılık Sektörüen_US
dc.subjectSWOT-AHPen_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectTurkish Bankingen_US
dc.subjectEU Bankingen_US
dc.subjectSWOT-AHPen_US
dc.titleBasel II Düzenlemelerinin Türk Ve Ab Bankacılık Sektörü Üzerine Etkilerinin Swot-Ahp Modeli İle Karşılaştırmalı Analizien_US
dc.title.alternativeComparative Analysis Of The Effects Of Basel II Accord On Turkish And Eu Banking Sectors With Swot-Ahp Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record