Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Cengiz Hakan
dc.date.accessioned2014-08-12T06:33:04Z
dc.date.available2014-08-12T06:33:04Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/460
dc.description.abstractAlanyazın, açık ve uzaktan öğrenme materyallerinde arkadaşla konuşuyormuş tonunda bir anlatım biçiminin önemini vurgulayan çalışmalarla doludur. Ancak ilgili alanyazın, genellikle, Batı kültürlerinde gerçekleştirilmiş çalışmalara dayanmaktadır. Araştırmaların, kültürün insan davranışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyması nedeniyle, açık ve uzaktan öğrenme alanyazınının belirttiği öteki kültürler için geçerli olmayabilir. Bu bakış açısına dayalı olarak, bu çalışmada, Türk uzaktan öğrenenlerin Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim programlarında kullanılan basılı materyallerdeki (ders kitaplarındaki) anlatım biçimine ilişkin tercihleri incelenmiştir. Araştırma, Türk öğrenenlerin arkadaşla konuşuyormuş anlatım biçiminden çok akademik bir anlatım biçimini tercih ettiklerini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractLiterature is full of studies about significance of using a friendly conversational tone in open and distance learning materials. However, related literature is based on the studies conducted generally in western cultures. Since research has revealed the influence of culture on human behavior, what the literature on open and distance learning mentions may not be valid in other cultures. From this point of view, this study investigated Turkish distance learners’ preferences of communication tone in print materials (textbooks) used in Anadolu University’s distance programs. The study has shown that Turkish distance learners prefer an academic tone rather than friendly conversation in their textbooks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçık Ve Uzaktan Öğrenmeen_US
dc.subjectBasılı Materyalleren_US
dc.subjectAnlatım Biçimien_US
dc.subjectKültürel Etkileren_US
dc.subjectOpen And Distance Learningen_US
dc.subjectPrint Materialsen_US
dc.subjectCommunication Toneen_US
dc.subjectCultural Influencesen_US
dc.titleAçık Ve Uzaktan Öğrenmede Kullanılan Basılı Materyallerdeki Anlatım Biçimine İlişkin Öğrenen Tercihlerien_US
dc.title.alternativeLearners’ Preferences Of Communication Tone Used In The Print Materials For Open And Distance Learningen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record